Hvert år sender Nærings- og fiskeridepartementet de ansatte ut i landet på bedriftsbesøk. Årets besøk finner sted mellom 19. og 23. oktober. Nå ber departementet interesserte bedrifter fra hele landet om å melde seg.

- Norge står foran en omstilling, vi ønsker å møte bedrifter med gode ideer til å forbedre sin konkurransekraft. Vi tror at mange bedrifter har noe å fortelle oss og nå har de sjansen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, og viser til det store potensialet for økt verdiskaping i marin sektor.

Bedrifter og næringslivsaktører som inviterer til besøk kan få presentere sin virksomhet. De får også mulighet til å gi nyttige innspill både til departementets arbeid og regjeringens næringslivspolitikk. Samtidig får de et innblikk i hvordan departementet jobber.

Praktisk informasjon

Når: Bedriftsbesøkene skal skje i løpet av uke 43 (19.-23. oktober)

Hvordan: Invitasjon sendes til postmottak@nfd.dep.no. Merk eposten med «Ut i landet», og skriv gjerne en kort begrunnelse. Tema for årets bedriftsbesøk er omstilling, innovasjon og konkurransekraft.

Frist: 25. august 2015

Hvem kan invitere: Bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner, samt andre næringsaktører som ønsker å fortelle departementet mer om sitt virke. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.

Dette er en pressemelding fra regjeringen.no

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437