Fakta om undersøkelsen:

I 2011 har over 5500 virksomheter med over 10 millioner medarbeidere i 45 land tatt del i undersøkelsen. De viktigste parametere som vurderes er egen ledelse, deriblant tillit, troverdighet, rettspekt og rettferdighet. Videre kartlegges også stolthet og kollegialt fellesskap i virksomheten.

Listen over verdens beste multinasjonale arbeidsplasser ble offentliggjort 28. oktober av Great Place to Work®. Dette er den første og største kåringen av verdens beste steder å jobbe basert på medarbeidernes tilbakemeldinger. Microsoft topper denne listen.

Verdens beste arbeidsplasser kjennetegnes ved at de ser på medarbeiderne som sin viktigste ressurs. Jose Tolovi Jr., Great Place to Work®’s globale direktør, sier at en plass på listen demonstrerer virksomhetenes forpliktelse overfor medarbeiderne, de arbeider kontinuerlig for å forbedre arbeidsplassen til det beste for eierne og medarbeiderne.

Fem norske

Blant de 25 vinnerne er fem av dem representert også ved deres norske kontor. Dette gjelder Accenture, Cisco, McDonalds, Microsoft og SAS Institute. “Det er gledelig å se at så mange norske medarbeidere er del av de beste arbeidsplassene. Det viser at mange norske ledere lykkes i å oppnå resultater gjennom og sammen med sine medarbeidere. Vi ser at godt lederskap er det som i størst grad skiller fremragende arbeidsplasser fra de mer ordinære. Ledere som gir medarbeiderne en opplevelse av å bli sett, anerkjent og evner å skape tillit oppnår en forsterkende effekt; medarbeiderne ønsker å vise tillit og bidra tilbake”. sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work® Institute Norge.

Virksomhetene på listen over verdens 25 beste multinasjonale arbeidsplasser er kvalifisert gjennom at de har blitt anerkjent som en av de beste arbeidsplassene i minimum fem land. De har minst 5000 ansatte og 40 prosent av medarbeiderne har sin arbeidsplass i et annet land enn virksomhetens hovedkontor.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work®, et internasjonalt analyse- og rådgivingsselskap med base i USA og avdelinger i 45 land. Selskapet har over 25 års erfaring med arbeidsmiljøkartlegging og kåringer. Tidligere har Great Place to Work® kåret Europas beste arbeidsplasser. Great Place to Work® Institute Norge kårer Norges beste arbeidsplasser hvert år.

Noen av Microsoft sine suksesskriterier

Hege Skryseth, administrerende direktør i Microsoft Norge, ble nylig intervjuet i Abelias artikkelserie på web, ”Abelialederen”. Der sier hun blant annet at stor handlingsfrihet, tydelige mål, god kultur og stor GØY-faktor er viktige suksesskriterier for Microsoft.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153