Dette er gledelig og viktig for kunnskapsbedriftene, sier Håkon Haugli.

- Innenfor teknologisektoren spesielt erfarer vi at mange har problemer med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia til Aftenposten. Det er viktig å gjøre Norge attraktivt med utenlandsk spisskompetanse. Og at vi nå får en rask avklaring uten mye byråkrati på kvaliteten på arbeidssøkernes kompetanse er meget positivt.

Ordningen innebærer at arbeidsgivere vil få en uttalelse fra NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, innen fem virkedager. Vurderingen vil inneholde informasjon om lærestedets akkrediteringsstatus, hvor lang utdanningen er, hvilket nivå den ligger på samt hvilket fagområde utdanningen tilhører. Dette gir en mer profesjonell assistanse til arbeidsgivere i vurderingen av personer med utenlandske kvalifikasjoner.

I workshop med statssekretærer

Abelias pådriverrolle for å bedre rammebetingelsene for kompetanseinnvandring blir også positivt mottatt i regjeringen. Torsdag deltok Abelia i workshop med statssekretærer fra fem departementet. Utgangspunktet er at det skal utformes en tydeligere nasjonal politikk for kompetanseinnvandring. Abelia er tydelige på at vi trenger en klar strategi for å tiltrekke arbeidskraft med høy kompetanse fra utlandet, samle politikk og tiltaksmyndighet på tvers av departementer, sier Håkon Haugli. Vi må differensiere køene ved innvandring basert på kompetanse, samt skape forutsigbar og effektiv saksbehandling. Vi kan for eksempel innføre en ordning med konsernvisum, etter modell fra Danmark. Dessuten må vi styrke attraktivitetsfaktorer som internasjonale skoler, barnehager og kulturtilbud.

Her finner du mer informasjon om Nokut-ordningen

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842