- Å vinne Oda-prisen er en stor anerkjennelse for EVRY og alle som jobber for å få flere kvinner til selskapet og hele bransjen, sier EVRYs konsernsjef Terje Mjøs.  - For å få flere kvinner nysgjerrig og interessert i å jobbe i IT-bransjen, må vi bli flinkere til å vise hvilke samfunnsmessige verdier vår bransje bidrar til å skape. I tillegg til sin fag- og lederkompetanse, bidrar kvinner til et mangfold som IT-bransjen har for lite av, sier Mjøs.

Juryens begrunnelse

I en pressemelding fra Oda Nettverk begrunner de tildelingen som følger:

"EVRY har med sine 4500 ansatte og 23 prosent kvinneandel vist at målrettet og kontinuerlig fokus på kvinneandel gir resultater over tid. De har en tydelig strategi om å øke kvinneandel, noe som også er forankret i toppledelsen. EVRY skaper og investerer i programmer for å motivere kvinner til å søke seg til-, og å forbli i selskapet. De jobber målrettet med rekruttering av IT-/realfagsutdanning, og har særlig fokus på jenter i dette arbeidet. Internt har de blant annet etablert nettverket Female@evry; et nettverk for kvinner i EVRY hvor faglig utvikling og nettverksbygging står i fokus. I EVRY er 25 prosent av alle ledere kvinner og de siste årene har kvinneandelen generelt i selskapet økt med ett prosentpoeng pr år. EVRY er et forbilde for andre organisasjoner i IT-bransjen, og de viser med sin strategi og sine tiltak at det er mulig også for store organisasjoner å øke kvinneandelen."

Næringslivet taper kampen om kvinnene

Mjøs viser til Kapitals kåring av Norges mektigste kvinner. Kandidatantallet viser at det går for tregt å få flere dyktige kvinner i sentrale posisjoner i næringslivet. – Det bekymrer meg, sier Mjøs. - Vi har ikke råd til dette, næringslivet er så konkurranseutsatt at vi trenger de beste, uavhengig av kjønn, sier han i sin E24-kronikk, 20. mai.

Som et lyspunkt viser Mjøs til NHOs Female Future-program, som viser at det blir stadig flere kvinnelige ledere i næringslivet. Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene ser vi en økning i kvinneandelen.

Denne saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153