Abelias styre 2012-2013

«Styreleder: Terje Wold, Nestleder: Ragnar Kårhus, Styremedlemmer: Eva S. Dugstad, Janne Log, Einar T. Moe, Norunn Myklebust, Hege Skryseth, Per Høiby og Terje Mjøs.»

Abelia er en viktig organisasjon for vår næring

- EVRY er en av de største aktørene i vår bransje og det er viktig for oss at Abelia jobber for bedre rammebetingelser innefor områder som påvirker vår konkurranseposisjon. Eksempler på slike saker er en mer fleksibel arbeidsmiljølov og vikarbyrådirektivet, sier Terje Mjøs, konsernsjef i EVRY. Han legger til: - Det er viktig at Abelia fortsetter arbeidet for å sikre kompetansebedriftenes posisjon i forhold til lønnsomhet, rekruttering og vårt bidrag tilbake til samfunnet i form av verdiskaping, konkurransekraft og innovasjon. Abelia kan bidra til at viktige spørsmål blir satt på dagsorden.

IT dreier seg om innovasjon i en kompleks og global kontekst

- IT-bransjen er tett koblet til realisering av virksomheters strategi enten fokus er innovasjon som bidrar til å øke topplinjen, implementering av løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser eller digitale tjenester som forenkler borgernes samhandling med offentlige myndigheter.
- Både globaliseringen og innovasjonstakten i samfunnet øker. Dette betyr at valgmulighetene øker samtidig som kompleksiteten og samfunnets avhengighet av teknologi blir større. Derfor blir timing avgjørende – det gjelder å se og forstå globale trender – vi vet av erfaring at lokale tilpasninger og ”smartness” er viktig for å sikre at teknologien gir varig verdi. Med 50 kontorer i Norden, sterk lokal kompetanse og global leveransekraft har EVRY en posisjon som gjør oss i stand til å gi råd og bistå våre kunder på en måte som differensierer oss i forhold til globale aktører eller små nisjeaktører, kommenterer Terje Mjøs.

Det skal være gøy på jobben

I en kompetansebedrift som EVRY er det viktig at alle medarbeidere har klare målsettinger, spennende oppgaver og personlig utvikling. Jeg legger vekt på å skape resultater gjennom andre, delegere slik at medarbeidere lokalt som sitter nær kundene har makt og myndighet til å ta beslutninger og gjennomføre dette, svarer Terje Mjøs, og: - Det er viktig å være rollemodell og jeg har høyt fokus på å bygge en kunde- og markedsdrevet kultur som har indre driv og evne til å skape motivasjon. Det skal være gøy å gå på jobben og det er viktig at de ansatte er stolte av å jobbe i EVRY. Det tror jeg også smitter over på kundene våre.

Her finner du hele Abelias styre.

Les også intervjuet med Per Høiby, administrerende direktør i First House, som også er nytt medlem i Abeliastyret.