Tall bestemmer politikk

Abelia har i ett års tid jobbet med SSB for å finne frem tall for kunnskapsnæringen i Norge knyttet til sysselsetting, verdiskaping, nyetableringer osv. - Det finnes ikke noen felles fremstilling av kunnskapsnæringen slik som det for eksempel gjør for industrien og varehandelen, sier Rune Foshaug. – Om man tar utgangspunkt i Eurostats definisjon, har Abelia kommet til at kunnskapsintensivt (privat) næringsliv sysselsetter ca 500 000 medarbeidere i Norge, noe som utgjør i ca 20% av den totale sysselsettingen. Siden 1990 har kunnskapsnæringen vært den raskest voksende næringen i privat sektor i Norge målt i både sysselsetting og verdiskaping, sier Foshaug.  

– Mangel på felles definisjoner og fremstillinger av kunnskapsnæringen gjør at man står i fare for å miste innsikt i sentrale utviklingstrekk i norsk økonomi. I verste fall kan dette føre til gale beslutninger om den økonomiske politikken, sier Foshaug 

Næringsutviklingen bestemmer tallene

- For SSB er det viktig å ha en fremstilling av statistikken som gjør det lettere for brukerne å finne tall også for kunnskapsnæringene. Det at Eurostat allerede har en avgrensing og inndeling av kunnskaps- og teknologiintensive næringer, gir oss et godt utgangspunkt for en felles fremstilling av denne statistikken, sier avdelingsleder for næringsstatistikk i SSB, Nils Håvard Lund.

-  SSBs arbeid med et felles tallgrunnlag for kunnskapsnæringen vil gi allmennheten et felles kunnskapsgrunnlag, og bidra til å øke kvaliteten på den politiske debatten. En slik statistikk vil gi økt innsikt i bevegelsen og dynamikken mellom ulike næringer, og i gjensidige avhengigheter i økonomien, sier Foshaug.