I tillegg har Abelia fått gjennomslag for innovasjonsselskapenes rolle for å frem nye vekstbedrifter. Stortinget ber nå regjeringen vurdere en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

- Dette er gode nyheter som viser at Abelia er en viktig aktør som blir lyttet til, sier Inge Jan Henjesand, direktør for næringspolitikk og fungerende administrerende direktør i Abelia.

I saken Abelias innspill til budsjettet finner du utdypende informasjon om hvorfor dette er viktige og riktige prioriteringer for regjeringen, sier han videre. Her pekes det på flere uheldige konsekvenser både for innovasjon, gründere og forskning dersom budsjettet hadde blitt stående uforandret.

Her finner du en liste over Abelias høringsinnspill

Her finner du hele budsjettforliket

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153