Kunnskapsnæringen er nå den desidert største sysselsetteren i privat sektor i Norge. I 1. kvartal 2010 står kunnskapsvirksomhetene for ca 21 % av den totale sysselsettingen i Norge. Kun offentlig sektor sysselsetter flere. Kunnskapsintensivt næringsliv er også den næringen som vokser mest, og veksten kommer i de fylkene med de største byene.

Til sammenligning står industrien for ca 9,5 % av den totalen sysselsettingen. Kunnskapsnæringen sysselsetter altså dobbelt så mange som industrien, og er større enn industrien selv i tradisjonelt industritunge fylker. Videre står varehandel for ca 14 %, og bygg- og anleggssektoren for ca 7 % av den totale sysselsettingen i Norge.

- At kunnskapsvirksomhetene utgjør så stor del av norsk økonomi og sysselsetting, vil få betydning for utforming av rammevilkårene i Norge, sier Paul Chaffey. – I en verden med økende global konkurranse vil tilgang på kompetent arbeidskraft bety mer enn prisen på energi og maskiner. Næringspolitikken vil endres bort fra en tradisjonell industrilogikk, sier han. Økende global konkurranse betyr at vi større grad må legge til rette for kunnskapsbasert omstilling og nyskaping over hele landet. 

Kilde SSB/Abelia.