Jens Stoltenberg ble ingen statsmann for kunnskap. Hans siste hilsen i budsjettet innebærer et status quo for kunnskap, forskning og innovasjon. Når vi vet at Norges konkurranseevne er avhengig av et krafttak for kunnskap er dette svakt og lite ambisiøst. Dette er likevel en grei grunnmur for Erna å bygge videre på når hun nå skal gjenreise kunnskapslandet Norge, sier Paul Chaffey. 

Regjeringen varsler 1,5 mrd mer til forskning, men neglisjerer kritikken fra Stortinget om å dreie satsingen sterkere inn mot næringsrettet forskning. I fortsettelsen blir det viktig å styrke næringsrettet forskning, blant annet ved å utvide SkatteFunn-ordningen som gjør at bedriftene kan få lavere skatteutgifter dersom de investerer i forskning, og styrke bevilgningene til næringsrettede doktorgradsstillinger, sier Chaffey. Abelia forventer at dette følges opp raskt.

Det er imidlertid positivt at basisbevilgning til forskningsinstituttene og at flere innovasjonspolitiske virkemidler styrkes. Regjeringen varsler videre en sterkere satsing på digitalisering i offentlig sektor. Det er positivt, sier Chaffey, og er spesielt glad for at det gis penger til tilgjengeliggjøring av åpne kartdata. Det skaper spennende innovative tjenester, noe Abelia har kjempet lenge for og håper at den nye regjeringen viderefører.

Les også: Tamt forskningsbudsjett

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153