40 % av kunnskapsbedrifter har en egen Facebook side viser en fersk undersøkelse.

I en undersøkelse utført av Dataforeningen sier 62 % av virksomhetene at de har en Facebookside. Blant kunnskapsbedrifter er det derimot kun 40 %, mens det blant forskningsinstituttene er 15%. 30 % av kunnskapsbedriftene er på Twitter, mens det er 59 % av respondentene fra Dataforeningens undersøkelse i samme medium. You Tube er like populært hos kunnskapsbedriftene og Dataforeningen sitt utvalg. Ca. 30 % er å finne her. Forskerne er derimot ikke tilstede på You Tube – her finner du kun 15% av forskningsinstituttene.

Sosiale medier en uutnyttet kanal

90 % av kunnskapsbedrifter har nyhetsoppdateringer på hjemmesiden og 80% deltar i nettverksaktiviteter mot kundesegmentet. De benytter seg av klassiske kommunikasjonskanaler. Derimot er det kun 32 % som har en blogg.

- Vi ser etter hvert flere gode eksempler på hvordan noen kunnskapsbedrifter bruker sosiale medier til å kommunisere med omgivelsene og formidle forskningsresultater. Denne undersøkelsen viser at det fortsatt er slik at mange ikke er kommet i gang med å ta i bruk mulighetene, sier Chaffey.

- Sosiale medier gir åpenbare muligheter for kunnskapsbedrifter, som er avhengige av å bygge tillit i sine markeder og fagmiljøer, sier Elin Festøy, daglig leder i Madigan kommunikasjon.

Kunnskapsbedriftene har ingen tydelig definerte målgrupper i sin sosiale mediesatsing. De færreste tror de faktisk når beslutningstagerne via disse kanalene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon. Respondentene i undersøkelsen er kunnskapsbedrifter med over 20 medarbeidere blant Abelias medlemsvirksomheter. Bedriftene tilhører følgende bransjer: forskningsinstitusjoner, kreative yrker, konsulenter, IKT-bedrifter. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i 3. kvartal 2010.

Ønsker du å vite mer om undersøkelsen, kan du kontakte Elin Festøy: elin@madigan.no, Mobil: 915 37 979 eller Paul Chaffey: paul.chaffey@abelia.no, Mobil: 916 43 863.
 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153