Abelia mener

«Kunnskapsinnvandring må bli
del av næringspolitikken.»

På vegne av kunnskapsnæringen har Abelia i lengre tid tatt opp problemstillinger som må ryddes av veien for bedre å tiltrekke kompetent arbeidskraft til Norge. I et brev til Abelia gir statsråd Hanne Bjurstrøm, på vegne av seg selv, forskningsministeren og næringsministeren, en omfattende gjennomgang av regjeringens arbeid på feltet. - Svaret fra regjeringen viser at de langt på vei har skjønt alvoret i situasjonen, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia. Det er positivt. - Samtidig er dette et politikkområde i rivende utvikling, og verden omkring oss er i rask forandring. Vi må hele tiden gjøre vårt ytterste for å bli mest mulig attraktiv for global kompetanse.

Global konkurranse

- Dette handler om langt mer enn å fylle opp ledige stillinger, sier Bjørgum. Nær all ny forskning, innovasjon og kunnskap skapes utenfor Norges grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmiljøer rundt om på kloden. Tette koblinger til talenter, entreprenører og forskere fra disse miljøene blir en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv i høykostlandet Norge. Det er ikke gitt at den fremste kompetansen velger Norge. Vi er ikke flinke nok til å markedsføre fortrinnene Norge har mot de globale kunnskapsmiljøene.

Frøken Norge skal bli attraktiv

Dette er også et av temaene på Abelias årskonferanse 6. juni. Konferansen har fått tittelen Frøken Norge og vil bl.a. handle om hva Norge må gjøre for å bli mer attraktiv for global kompetanse. Fra Abelias side er det i år også opprettet egne nettverk for medlemsbedrifter som enten rekrutterer internasjonal arbeidskraft eller som skal sende ansatte ut i verden. Om dette er relevant for din bedrift, ta kontakt med Lillan Norseng i Abelia.

Global mobility forum

Senere i år adresseres også temaet tydelig gjennom konferansen Oslo Global Mobility Forum.Konferansen arrangeres den 18. oktober av Oslo Handelskammer og Kulturtolk i samarbeid med Abelia og Forskningsrådet, og skal bli den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av å bedre rammebetingelsene for globale kunnskapsarbeidere og hva som skal til for at Norge skal bli et attraktivt sted for global kompetanse.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770