Hvert fjerde år har vi en forventning om at de som stiller til valg gjør det fordi de vil bruke mest tid og krefter på de største og viktigste utfordringene i vår tid. Symbolsakene har en plass i politikken. Og partier har ulike hjertesaker. Men hoveddebatten bør dreie seg om store ting politikere virkelig kan gjøre noe med.

Jeg mener det er i hvert fall er tre politiske utfordringer av stor karakter som burde prege debatten før valget. Som har med hvordan vi møter grunnleggende og langsiktige endringer. Utfordringer vi ikke kan dukke unna, fordi de kommer enten vi liker det eller ikke.

Den første utfordringen er å bygge kunnskapssamfunnet. Det handler om bedre skoler, bedre universiteter og mer og bedre forskning. Men det handler i vel så stor grad om næringsliv og arbeidsplasser. For i en globalisert verden og med Norges høye kostnadsnivå skal vi ikke bli et lavkostland og konkurrere med India på lønn. Utfordringen er å tiltrekke oss de talentene, de bedriftene og de innovatørene som kan skape vårt framtidige næringsliv i samspill med innovasjons- og forskningsmiljøer. Politikken må sørge for en bedre kunnskapsinfrastruktur og bedre rammebetingelser for et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv.

Andre utfordring er å bygge velferdssamfunnet. På grunn av eldrebølgen og kamp om de kloke hodene må velfersstaten utnytte de menneskelige ressursene godt. Det hjelper ikke å bruke stadig mer penger hvis det vi mangler er kompetanse og hender. Da må vi være mer åpne for bruk av private innslag, mer konkurranse, og ikke minst tjenester og teknologi som gjør at mer omsorg og helse kan være hjemmebasert og styrt av brukeren selv. Skal verferdsstaten løse oppgavene kan den ikke stå stille. Den må moderniseres og samarbeide bedre med private.

Tredje utfordring er miljøet. Vi trenger en politikk for en smart grønn vekst. Politikere kan ikke vedta et miljøvennlig samfunn. Det må skapes av befolkningen og av næringslivet. Bedriftene er ikke problemet i miljøpolitikken, de er svaret. Derfor må bedrifter få virkemidlene for å drive innovasjon og utvikle nye teknologier, tjenester og forretningsmodeller. Kapitalismen og global konkurranse har bidratt sterkt til å redusere fattigdommen i verden de siste årene. Styrt på en smart måte kan den også frembringe innovasjon og teknologiutvikling som hindrer miljøødeleggelser og klimagassutslipp. Da må vi ha en politikk som gjør at det lønner seg å investere miljøriktig.

Hvis du vil lese flere kronikker av Paul Chaffey eller andre i Abelia kan du klikke her.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842