- Abelia er opptatt av å samle de som leverer kunnskapstjenester i Norge, sier Paul Chaffey. Han fortsetter: - Kommunikasjonsbransjen er en viktig og synlig del av det kunnskapsbaserte næringslivet i Norge. Det er derfor en stor tillitserklæring at de nå legger sin medlemsorganisasjon inn i Abelia.

NIR organiserer alle de ledende byråene i den norske kommunikasjonsbransjen. De ca. 20 medlemsbyråene i NIR hadde i 2010 en samlet omsetning på ca. 500 millioner kroner.

- Vår avtale med Abelia er svært viktig i vårt arbeid med å ytterligere profesjonalisere kommunikasjonsbransjen. Abelia-medlemskapet er sammen med kravet om at alle våre medlemsbyråer skal være sertifisert av Det norske Veritas, to av de mest sentrale punktene i vår nye strategi, sier Morten Woldsdal, styreleder i NIR.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1.100 medlemsbedrifter og 37.000 ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

- Den samarbeidsmodellen NIR og Abelia har bestemt seg for, gjør at NIR både blir en del av Abelia og samtidig kan ivareta bransjeinteresser gjennom sin medlemsforening. Dette er en god modell, som kan brukes også overfor andre kunnskapsbransjer, avslutter Paul Chaffey.

- Som bransjeforeningen for kunnskapsindustrien, har Abelia på få år fått en meget sterk posisjon i det norske samfunn. Sammen med Abelia og NHO vil vi stå enda sterkere i forhold til saker som er viktige for vår bransjes videre utvikling, fremholder Woldsdal.
 

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959