Siv Jensen startet møtet med å si at dersom vi er enige om utfordringene kan vi begynne å diskutere løsningene. Dermed tegnet hun et bilde av Norge som annerledeslandet med et skyhøyt kostnadsnivå der det stadig blir vanskeligere å henge med i den globale konkurransen.

- Myndighetene gjør ikke en god nok jobb for å tilrettelegge for internasjonal konkurranse, sier Jensen. - Vi trenger å omstille offentlig sektor. Vi må skrelle unna byråkratiet. Slik det er i dag får man et inntrykk av at offentlig sektor opererer på siden av norsk økonomi, og det er ikke tilfellet, sier hun.

Vekk med formueskatten og arveavgiften

Videre foreslår Siv Jensen å fjerne formueskatten. – Det finnes mange måter å fjerne den på, sier hun. Dette er en skatt som påfører norske bedrifter ulemper som deres internasjonale konkurrenter slipper. Samtidig er det ikke slik at norske bedrifter slipper unna all form for skattelegging dersom formueskatten fjernes. De betaler allerede en rekke andre skatter, sier hun.

Arveavgiften er en annen belastning Jensen ønsker å fjerne. – Fjerning av arveavgiften vil bety mye for eierskifte i familieeide bedrifter, sier hun.

Næringspolitisk virkemiddelapparat

- Vi trenger et virkemiddelapparat som tar næringspolitiske hensyn – ikke et virkemiddelapparat som driver med regionalpolitikk, sier Jensen. - Jeg synes blant annet at Innovasjon Norge ligner for mye på det gamle Distriktenes utbyggingsfond. Det må være mulig å få støtte til gode prosjekter også i storbyene, sier Jensen, som også er positiv til å etablere resultatbasert finansiering av inkubasjon for å premiere de beste innovasjonsmiljøene, uavhengig av geografi.

Utdanning

Jensen er opptatt av individuell tilpasning i utdanningsløpet. Elevene og deres unike kvaliteter må tas på alvor. Alle er gode på noe. Det er ikke slik at alle nødvendigvis skal ta høyere utdanning. Det må være gode utdanningstilbud også til dem som ikke ønsker seg høyere utdanning, sier hun. – Her er det en bred politisk enighet, og det er blant annet satt i gang et arbeid som ser på hvordan fagskoleutdanningen kan integreres på en bedre måte i et lengre utdanningsløp. Er tiden kommet for at Forum for Fagskoler og Fagskolerådets ønske om studiepoeng også for fagskoleutdanning kan bli en realitet, spør Knut Erik Beyer-Arnesen som blant annet er styreleder i Forum for Fagskoler.

Velferdsteknologi

- Teknologi gir oss nye muligheter til å supplere og hjelpe dem som jobber i helsesektoren. Det finnes flere eksempler der teknologi er med på å skape en ekstra trygghet for pårørende. Det er ikke vanskelig å forstå at de pårørende til en med Alzheimer ønsker at personen skal kunne gå med en GPS-sender. Det skaper en trygghet for at dersom personen forsvinner og ikke finner veien hjem igjen, er det mulig å søke vedkommende opp. Dette er en smart bruk av teknologi, sier Jensen. Over tid vil moderne teknologi i offentlige etater over tid føre til at vi sparer masse penger, ressurser og liv, sier hun.

Teknologi kan også hjelpe oss med å få flere som står utenfor arbeid til å bli en del av arbeidslivet, sier Jensen. Ofte er det enkle grep som skal til for at folk med redusert arbeidsevne kan bli viktige bidragsytere i arbeidslivet. Det er en utfordring at altfor mange i Norge hever uføretrygd.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842