Abelias styre 2012-2013:

«Styreleder: Terje Wold, Nestleder: Ragnar Kårhus, Styremedlemmer: Eva S. Dugstad, Janne Log, Einar T. Moe, Norunn Myklebust, Hege Skryseth, Per Høiby og Terje Mjøs.»

Abelia kommer til å vokse

- Abelia har allerede tatt en sterk posisjon, men kan bli både større og mer innflytelsesrik. Forklaringen er enkel; kunnskap blir stadig viktigere. Abelia har en viktig rolle, vi må sikre bedre rammebetingelser for kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon, sier Per Høiby, adm. dir. i First House og nytt styremedlem i Abelia.

Historiefortellingen viktigere

- Virksomheter som vil styrke sitt omdømme eller påvirke sine rammebetingelser, må kunne navigere i stadig mer krevende farvann, kommenterer han. Informasjonsmengden øker radikalt. En relevant og interessant historie blir stadig viktigere. Behovet for effektiv informasjon øker merkbart og kommunikasjonsbransjen vokser. Jeg tror nok at styrelederen i NIR har rett når han sier at omsetningen i NIR-byråene vil bli fordoblet i årene fremover, sier Per Høiby videre. - I First House oppnådde vi en vekst på 40 prosent fra 2010 til 2011, og veksten fortsetter i 2012. Staben vokser og vi beholder dyktige medarbeidere. Viktigst er selvsagt at attraktiviteten blant kunder og potensielle kunder holder seg høy.

Om ledelse i en kunnskapsbedrift

- Jeg merker at Sjøkrigsskolen har gitt et vanvittig godt grunnlag for ledelse. Hver dag sto vi overfor små eller større lederoppgaver. Dette har nok bidratt til at min lederstil er situasjonsbetinget, sier Per Høiby.
- Alle bedrifter bygger i større eller mindre grad på kunnskap. I rene kunnskapsbedrifter dreier ledelse seg om å stimulere den enkelte til å utvikle og bruke sin unike kompetanse - til nytte for kunder og egen organisasjon, avslutter Per Høiby.

Her kan du lese Abelialeder-intervjuet med Per Høiby.

Abelias nye styre

Etter generalforsamlingen 6. juni ble det klart at Sigurd Grytten fra Burson-Marsteller og Ivan C. Burkow fra NORUT går ut av styret. I tillegg til Per Høiby blir Terje Mjøs fra EVRY AS en del av styret.

Her finner du hele styret i Abelia.

Les også intervjuet med Terje Mjøs, konsernsjef i EVRY AS, som også er ny i Abeliastyret.

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959