Nye styremedlemmer 2011 - 2012:
Hege Skryseth, Administrerende direktør, Microsoft Norge
Janne Log, Kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI
Norunn Myklebust, Administrerende direktør, Norsk institutt for naturforskning
Einar T. Moe, Country Chair, Det Norske Veritas

Valgkomiteens kriterier for innstillingen

15. juni ble den nye styresammensetningen offentliggjort på Abelias generalforsamling. - Det har vært et mål å finne solide kandidater fra et representativt utvalg av medlemsbedrifter som speiler tyngden og bredden i Abelias medlemsmasse, sier Erik Brandt, direktør ved Norges Kreative Fagskole. Brandt har vært en del av valgkomiteen. – I forhold til enkeltkandidater, har erfaring og kompetanse vært viktige kriterier, sier han. Videre er det også lagt vekt på motivasjon og engasjement for å bidra i styrearbeidet. Abelia trenger et engasjert og kompetent styre, påpeker Brandt. I tillegg har valgkomiteen etterstrebet riktig kjønnsfordeling i styret.

I år var det hele 6 styrekandidater som var på valg. Dette inkluderte også styreleder Terje Wold. Det ble derfor viktig for valgkomiteen å sikre både fornyelse og kontinuitet.

4 nye navn i styret

Med bakgrunn i kriteriene over, er den nye sammensetningen i styret som følger:

Hege Skryseth

Administrerende direktør, Microsoft Norge, Hege Skryseth. Skryseth har vært administrerende direktør i Microsoft Norge siden januar 2010. Hun har tidligere vært konsernsjef for Geogroup og administrerende direktør for Geodata. Hun har til sammen 20 års erfaring fra IT-bransjen.

Janne Log

Kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI, Janne Log. Log er utdannet sosialøkonom og har hatt stilling som kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI siden 2008. Her sitter hun i rektors ledergruppe. Hun har tidligere vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Norsk landbrukssamvirke, sjef for avdeling for politikk og samfunnskontakt i Norges juristforbund. I tillegg har hun erfaring fra Geelmuyden.Kiese, samt politisk bakgrunn som rådgiver.

- Abelia er den mest kunnskapsrike og fremoverlente organisasjonen jeg vet om, sier Janne Log. Jeg er derfor svært glad for å få muligheten til å bidra i styret.

Norunn Myklebust

Administrerende direktør, Norsk institutt for naturforskning, (NINA), Norunn Myklebust. Myklebust har vært administrerende direktør i NINA siden 2007. Før den tid var hun forskningsdirektør i NINA. I perioden 1991-2001 arbeidet hun i Direktoratet for naturforvaltning. Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Trondheim med hovedfag i cellebiologi. Relevante interessefelter i forhold til Abelia er forskningspolitikk, og da særlig situasjonen for de ikke-statlige forskningsinstituttene. Hun sitter også i flere styrer, blant annet i fakultetsstyret for naturvitenskap ved NTNU og har vært leder for styret i Miljøalliansen.

Einar T. Moe

Country chair, Det Norske Veritas, Einar T. Moe. Moe har erfaring fra DNV siden 1979, og er utdannet Master of Science in Naval Architecture fra Universitetet i Trondheim. Han har lang erfaring innenfor forskning og utvikling, og har innehatt tunge lederroller for DNV i Norge, Sverige, Asia og Midtøsten. Har hatt nåværende posisjon som landssjef Norge siden januar 2011.

Abelias styre 2011-2012

Styreleder, Terje Wold, Invenia
Nestleder, Ragnar Kårhus, Telenor
Styremedlem, Ivan C. Burkow, Norut
Styremedlem, Eva S. Dugstad, IFE
Styremedlem, Sigurd Grytten, Burson Marsteller
Styremedlem, Hege Skryseth, Microsoft Norge
Styremedlem, Janne Log, Handelshøyskolen BI
Styremedlem, Norunn Myklebust, Norsk institutt for naturforskning, (NINA)
Styremedlem, Einar T. Moe, Det Norske Veritas