- Teoriene vi snakket om for ti år siden har endelig kommet til realøkonomien, sier sjefanalytiker Rune Foshaug i sist utgave av Mandag Morgen. Kunnskapsnæringen er i dag den største sysselsetteren i privat sektor, og vil om få år ha en verdiskaping som overgår olje- og gassektoren.

- Når kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren, blir utfordringene til politikerne å satse enda mer på forskning og utdanning. I en verden med økende global konkurranse vil tilgang på kompetent arbeidskraft bety mer enn prisen på råvarer, energi og maskiner, sier Foshaug.  – Næringspolitikken må foreta en kursendring bort fra en tradisjonell industrilogikk. Vi må tåle at noen bedrifter og næringer legges ned så lenge de nye som vokser frem baseres på kunnskap som den sentrale innsatsfaktoren, sier Foshaug.