Anne Cathrine Røste jobber i Abelia for å ivareta konsulentbransjens behov. – Offentlige anbudsprosesser er et tema som angår de fleste i konsulentbransjen – både store og små bedrifter. Mange kompliserer bildet og legger skylda på regelverket, sier Røste.

Arena for leverandører og oppdragsgivere

Med seg på laget har Abelia Arnhild Dordi Gjønnes, en av Norges ledende eksperter innenfor området, og leder for NHOs ”Team offentlige anskaffelser” samt Abelias advokat Lillann Norseng. - Mye handler om god dialog, sier Gjønnes. Og dialogen må starte tidlig i prosessen. Det er alfa og omega med arenaer der leverandører og oppdragsgivere kan møte hverandre i forkant av utlysninger av prosjekter, sier Gjønnes. Slik får oppdragsgiver og leverandør mulighet til å spille hverandre gode, og sjansene for misforståelser senere i prosessen reduseres betraktelig.

Abelia tar ballen

- Dette er en tankegang som Abelia støtter fullt ut, sier Røste. Vi kjenner konsulentbransjen meget godt og vil gjerne legge til rette for denne type møteplasser. Nå har vi nettopp avsluttet dette frokostmøtet, og er i gang med å finne ut når og hvordan en slik møteplass skal gjennomføres. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så snart vi vet noe mer, sier en entusiastisk Røste.

Mange spiste frokost i Næringslivets Hus

Over 70 konsulentvirksomheter kom på Abelias frokostmøte. Foruten en – som alltid – engasjert Arnhild Dordi Gjønnes, fikk de møte representanter både fra leverandør- og oppdragsgiversiden. Henriette M. Grønn, fra First House, som for anledningen representerte NIR, (Norske informasjonsrådgivere) presenterte kommunikasjonsbransjens utfordringer. Hun var tydelig på at regelverket ikke var til noe hinder – snarere tvert imot, men at det er komplisert og må læres. Hun oppfordret alle til å lære seg regelverket og bruke det på en fornuftig måte. NIR har også satt ned en arbeidsgruppe som jobber med temaet offentlige anbudsprosesser og leverandørkultur knyttet til dette.

- At det nå åpner seg muligheter for at dialogen i anbudsprosesser kan starte på et tidligere stadium er svært positivt, sier Røste. Jeg gleder meg til å ta fatt på videre arbeid. Er du medlem i Abelia og har spørsmål knyttet til anbudsprosesser, kan du enten kontakte meg, Lillann Norseng eller Arnhild Dordi Gjønnes. Vi er parat til å hjelpe nettopp deg!
 

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770