Norsk mote er i vinden som aldri før. I sommer hadde media store reportasjer med fokus på den positive utviklingen. I juni utga den anerkjente italienske motemessen Pitti Filati et eget bilag om norske merker.

- Direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth sendte meg en twittermelding etter at en kollega av henne sendte bilde fra messen. Sånt blir man jo glad av – spesielt siden Innovasjon Norge har investert midler i utviklingen av norsk mote, sier Gisle Mariani Mardal, leder for Norwegian Fashion Institute (NFI).

- Et av våre viktigste mål i NFI har vært å snu den negative medieoppmerksomheten som rådet tidligere. Vi må styrke bransjens omdømme ved å skape stolthet rundt norsk design. Derfor er det så ekstremt viktig med slike gode mediesaker, sier Mardal.

Under den kjente trendkonferansen til danske PEJ gruppen i Oslo tidligere i år holdt Mardal foredrag om utviklingen innen bransjen i Norge. Der snakket han om en aktiv holdningsendring. - I Norge forveksles kreativitet med fjas, men vi trenger ikke å se lengre enn til Danmark hvor mote er landets 4. største eksport næring, og en viktig del av Danmarks identitet, sier han.

Gisle Mariani Mardal var med på etableringen av bransjeorganisasjonen NFI i 2009 og har fulgt bransjen og vært en aktiv pådriver for bransjens utviklingen. NFI er i dag en bransjeforening i Abelia. - Bransjen begynner å bli voksen, sier han. Det vi ser i dag er kunnskapsbaserte designbedrifter med internasjonal etterspørsel.

Her finner du noen av sakene om norsk mote fra i sommer:

A-Magasinet: Nok en gang prøver Oslo å bli moteby

NRK radio: Norske designer på DogA

D2: T-faktoren

Aftenposten: Haik til Japan med 100 år gammel sko

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146