Kan du fortelle litt om Commfides og hva slags bedrift dere er?

- Vårt arbeid med sikker digital kommunikasjon kan sammenlignes med rekommanderte sendinger, sier Skogen. Digitalisering handler om å effektivisere og rasjonalisere. Det er helt avgjørende at denne effektiviseringen blir sikker, sier han. Commfides krypterer halvparten av den kommunikasjon som krypteres på Internett i Norge. Vi leverer primært til bedriftsmarkedet og vi har validert og utstedt sertifikater til ca 5000 virksomheter i Norge. Det vil si at vi går god for at virksomheten er den den utgir seg for å være og leverer løsningene som løser bl. a. kryptering, men også elektronisk signering og sikker autentisering. Internasjonalt har vi gått god for kunder som Apple, Microsoft og Dells europakontorer. Vi leverer i voksende grad også løsninger for enkeltindivider, som ansattsertifikater, sier Skogen. Selskapet holder til på Lysaker i Oslo og har 12 ansatte.

Hva er de tre viktigste suksesskriteriene for Commfides?

1) - Kundene våre må alltid kunne stole 100 % på oss. Vi selger trygghet og tillit, og våre tjenester må fungere hele tiden. 2) Vi er en klassisk kompetansebedrift. Det er viktig for oss å være et veldrevet team, og en av de morsomste og viktigste utfordringene er nok å sette kompetansen i system. 3) Våre løsninger skal gi en merverdi for kunden. Sikkerhet er ikke nok – systemene må også gi effektivitetsgevinst.

Hva tenker du politikerne kan bidra med for å forenkle Commfides hverdag?

Her har jeg lyst til å trekke frem to ting. - Først og fremst er det viktig med forutsigbare rammebetingelser, sier Skogen. Her kan jeg nevne tiltak som e-signaturloven og ulike standarder. Jeg mener det er viktig at disse standardene følger det som gjelder i resten av Europa. Det andre poenget jeg har lyst til å trekke frem er offentlige anskaffelser. Det burde legges bedre til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser. Pr i dag opplever jeg systemet som svært tungrodd. Det er for enkelt å gjøre som man alltid har gjort. En mulig løsning jeg ser er å heve terskelnivået for offentlige anskaffelser, slik at man får et større handlingsrom på mindre kontrakter. I enkelte tilfeller virker det nesten som om prosessen er dyrere enn selve anskaffelsen. Det må da være helt unødvendig, sier Skogen. Vi trenger nye insentiver for å fremme innovasjon. Innovasjon burde være et eget verdikriterium. I dag finnes det ingen slike insentiver. Jeg tror det må en kulturendring til. I dag er man altfor redd for å gjøre noe galt. Tiden er inne for å bli mer proaktiv og fremoverlent når det gjelder offentlige anskaffelser, sier han.

Hva tenker du er det viktigste ved medlemskapet i Abelia/NHO for Commfides?

Commfides ble etablert i 2005. Nå har det gått noen år, og vi ser at vi spiller en rolle i en større sammenheng. Det er naturlig for oss å bidra til arbeidet for bedrifter og virksomheter som oss selv. Sammen danner vi grunnlaget for det vi skal leve av i fremtiden. Med dette som utgangspunkt, bestemte vi oss for å melde oss inn i Abelia og NHO. Vi håper at Abelia og medlemsbedriftene er en arena der vi kan bygge nettverk og knytte kontakter. Vi ønsker oss en tydelig stemme som kan tale digitaliseringens sak. Vi er tilhengere av effektiv digitalisering av norske bedrifter. I dag er det vanskelig for bedrifter å gjøre de rette digitale valgene. Vi håper vi kan jobbe mot felles standarder som skaper trygghet og forutsigbarhet, avslutter Skogen.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094