Forfatteren bak boken "The Creative Man" Klaus Æ. Mogensen, fra Instituttet for Fremtidsforskning i København, introduserte de nye trendene på Abelias frokostmøte 23. oktober 2008.

Vårt samfunn har i de siste femti år vært preget av tre dominerende logikker som kan oppsummeres med følgende kjennetegn:
Industrilogikken består av følgende mekanismer:
• Stordriftsfordeler – masseproduksjon
• Materielt fokus – funksjonalitet og pris
• Klare strukturer, faste prosedyrer
• Individet tilpasset systemet/maskinen

Drømmesamfunnets logikk (1999):
• Fra funksjon til følelser
• Immaterielt fokus – branding, signalverdi og opplevelser
• Storytelling og verdibaseret ledelse
• Fellesskap og lojalitet

Og endelig The Creative mans logikk (2004) kjennetegnes ved:
• Fra passiv opplevelse til aktiv involvering
• Immaterielt, individuelt fokus
• inspirasjon og den kreative trang
• Systemet/maskinen tilpasset individet

Disse logikkene må ikke ses som separate enheter da vi finner elementer fra alle logikkene i de fleste aspekter av vårt liv, og i ulike situasjoner. Det er de virksomhetene og de lederne som kan kombinere flere av logikkene som blir morgendagens vinnere.

Blant dagens unge finner vi mange kreative individualister. Det er blant dem mindre status i massekonsum og rutinearbeid, og desto mere i det å være kreativ. De unge ønsker å gi uttrykk for sitt kreative talent. 25 % av unge i Danmark skriver tekster, tegner og lignende og publiserer dette på nettet. Ikke for å tjene penger, men fordi det gir status. I Australia er det et eget klubbkonsept hvor du kan betale for å underholde andre.

Den kreative forbruker ønsker å skape et personlig preg på produkter, populært kalt probruker (prosumer på engelsk). Det optimale er å designe det selv. NikeID har tatt den kreative forbruker på alvor og har utviklet en prototyp på en sko hvor du selv kan designe utseende. En slik sko kan lages i over 44 millioner varianter. Et nærliggende eksempel er Posten i Norge som på sine nettsider tilbyr design av egne frimerker.

I framtiden vil ikke økt materiell velstand være ensbetydende med økt lykke. Det vil være mere fokus på immaterielle goder – livsstil, miljø, kultur, selvrealisering, m.m.

I arbeidsmarkedet har også disse nye trendene konsekvenser. De unge kreative er mer opptatt av innhold i jobben enn lønn. De ønsker personlig og faglig utvikling. Det vil dessuten bli et økende behov for flere kreative medarbeider i og med at arbeidsprosesser blir automatisert.

Du kan ikke sette en stoppeklokke på den gode og kreative ideen. Den kan oppstå fem ganger om dagen eller en gang i måneden. Det er like sannsynlig at den oppstår når du er ute på tur med hunden som når du er på jobb. Skille mellom arbeid og fritid blir sånn sett utvisket. Og et framtidig krav fra sjefen kan kanskje være at du må skaffe deg en hobby.

Morgendagens medarbeider krever å bli coachet framfor å bli ledet. Ledere stilles ovenfor ytterligere utfordringer fordi de skal lede individer fra alle de tre logikkene. Et vellykket utviklingsprosjekt har med representanter med forståelser hentet fra hver av de respektive samfunnene. En metafor kan hentes fra den gamle leken: ”Far – Mor – Barn” (og må ikke tas bokstavlig)
• “Far”: Deadlines, budsjetter, prosedyrer, lovbestemmelser ~ Industrilogikken
• “Mor”: Visjon, team spirit, forlig, virksomhetskultur ~ Dream Societys Logik
• “Barn”: Kreativitet, fantasi, spil/leg, anarkisme ~ Creative Mans Logik

Framtidens kjernekompetanser handler om å bryte med vanetenkning og å håndtere informasjon (søke, analysere, sortere, sammenligne, forkaste). Det handler om samarbeid, kommunikasjon på tvers av faggrenser og å arbeide i nettverk. Det handler om å unngå stress, som er den fremste årsak til langtidssykdom, og rett og slett lære seg å si ‘nei’.

Vi går fra ”harde” til ”myke” kompetanser:
• Fra Viten til Læring
• Fra Rutine til Kreativitet
• Fra å Følge regler til å Bryte regler
• Fra Erfaring til Utforskning
• Fra Spesialisering til Generalisering
• Fra å Holde orden til å Håndtere kaos
• Fra å Være stabil til å Kunne overraske

Creative Man er tittelen på en bok som beskriver trenden i detaljer. Boken er utgitt på det danske Gyldendal med Klaus Æ. Mogensen som redaktør og medforfatter. Flere danske virksomheter, blant annet Jyske Bank, har med hell brukt idéene i boken for å transformere deres organisasjon og forretningsmodell. Den engelske versjonen av boken kan lastes ned her.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153