- Vi er glade for at Erna Solberg sin oppskrift er å sette kunnskap, forskning og innovasjon øverst på sin dagsorden, sier Chaffey.

Vi deler hennes brennende ønske om nye ideer og bedre løsninger. Ikke bare det; vi har også sett at hun langt på vei er enige med oss i hva som skal til for å avle de nye ideene.

Se blant annet denne saken om kunnskapssamfunnet og hvilke tiltak som trengs fra E24

Abelia samler landets fremste kunnskapsbedrifter under sin paraply. Kunnskapsnæringen omfatter nå mer enn 500 000 sysselsatte i privat sektor. Vi har medlemmer over hele landet innen IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

Alle spør seg hva vi skal leve av i framtiden. Det har heller ikke vi noe klart svar på, men vi vet at svaret ligger blant våre medlemmer - kunnskapsbedriftene. Vi har derfor spurt de som har skoen på, hvor de mener den trykker. - Svarene bør glede vår nye Kunnskaps-Statsminister, for de samsvarer godt med saker Høyre har gått til valg på og vi både håper og forventer at Høyre tar med disse sakene inn i regjeringserklæringen, sier Chaffey.

Her finner du Abelias innspill til ny regjeringserklæring

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153