«Næringspolitikk handler i stadig større grad om kunnskapspolitikk, og om hvordan vi gjør Norge mer attraktivt for bedrifter og unge talenter som vil utvikle noe nytt.»

Abelia ble etablert 19. juni 2001, og var en sammenslåing av kunnskapsbedriftene og It-virksomheter. Fra å være en liten mygg i NHO fellesskapet er Abelia blitt den 4. største landsforeningen med nær 1100 virksomheter og 35500 årsverk.

Suksesshistorier

Abelia har i løpet av sine 10 år satt kunnskapsnæringen på den offentlige agendaen. Kunnskapsnæring, kunnskapsmedarbeider, kunnskapsbedrift og kunnskapsleder har blitt etablerte begrep i offentligheten. Det er blitt et allment faktum at kunnskapsøkonomien er kommet for å bli. Abelia er en foretrukken samtalepartner i alle spørsmål som angår kunnskapsnæringen. For eksempel valgte regjeringen å implementere mange av Abelias innspill i forbindelse med krisepakken tilknyttet finanskrisen.

Abelia har preget dagsorden både i næringspolitikken og i arbeidslivspolitikken. Næringspolitikk handler i stadig større grad om kunnskapspolitikk, og om hvordan vi gjør Norge mer attraktivt for bedrifter og unge talenter som vil utvikle noe nytt. Abelia representerer en annen måte å tenke arbeidslivsrelasjoner og tariff, med mer fleksibilitet og lokale tilpasninger, enten man har tariffavtaler i bedriften eller ikke.

Organisasjon i vekst

Abelia ble etablert 19. juni 2001, og var en sammenslåing av kunnskapsbedriftene og It-virksomheter. Det var Kristin Clemet, som den gangen var næringspolitisk direktør i NHO, som tok initiativet til å etablere Abelia. Paul Chaffey kom fra Statoil, og har ledet organisasjonen fra oppstarten. Abelia telte ved begynnelsen 187 virksomheter med til sammen 10000 årsverk. Fra å være en liten mygg i NHO fellesskapet er Abelia blitt den 4. største landsforeningen med nær 1100 virksomheter og 35500 årsverk. Norsk Industri, Byggenæringen og NHO service ligger foran Abelia, mens reiseliv, oljebransje og øvrige næringer ligger bak.

Abelia har gått fra 7 medarbeidere til 20. Store og toneangivende virksomheter har valgt å melde seg inn i Abelia, Telenor og Edbergogroup, Sintef og BI, Gambit og First House. Hovedtyngden av medlemmene i Abelia er små kunnskapsintensive bedrifter, konsulentbedrifter, kreativ bransje og oppstartsbedrifter. Abelia er stedet hvor kunnskapsbedrifter ønsker å være medlem.

Hva er så spesielt med kunnskapsbedrifter?

Kunnskapsnæringen består av de næringer som har kunnskap som hovedinnsatsfaktor, til motsetning fra store deler av øvrig næringsliv som har hovedinnsatsfaktor knyttet til råvarer, elektrisitet og/eller maskiner og utstyr. Kunnskapsbedrifter bidrar også med økt produktivitet og verdiskaping til resten av næringslivet. Derfor er kunnskapsbedrifter også avhengig av at det går godt i norsk næringsliv for øvrig.

Kunnskapsbedrifter leverer ofte skreddersydde produkter. Bedriftene kjennetegnes av personlig preg på produktkvalitet, flate strukturer, åpenhet, og høy endringstakt. Motivasjon, faglige utfordringer og kunnskapsforvaltning står sentralt.