(1) Det er til sammen 209 000 personer ansatt i kunnskapsbedrifter i Norge (det som kan omtales som "kunnskapsintensiv tjenestesektor"): "Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor" (ECON-rapport nr. 2005-046, ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-790-8, MSv/AKH/TVa/PIL, RAR, 26. mai 2005)

Kunnskapsbedriftene planlegger å ansette 6 prosent flere personer med realfagskompetanse i 2007, viser en undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter. Men bare rundt 1000 kandidater utdannes per år.

Offentlig og petroleum holdt utenfor

Dersom alle kunnskapsbedriftene(1) i gjennomsnitt vil ansette like mange personer med realfagskompetanse som Abelia-bedriftene, tilsier dette at det vil bli ansatt over 11.000 personer med realfagskompetanse innenfor kunnskapsbedriftene i 2007.

- I vår undersøkelse er hele offentlig sektor, industrien og petroleumssektoren holdt utenfor, påpeker Chaffey.
Denne utviklingen kan gi et enormt kompetansegap. På sikt vil samfunnet ikke være i stand til å utføre alle oppgavene i næringslivet, i petroleumssektoren eller i offentlig sektor dersom vi ikke får kvalifiserte personer til å gjøre jobben.

Universitetene må få muskler

- Det vil kreves kraftig innsats for å møte framtidens kompetansebehov innenfor realfag, sier Paul Chaffey.
- Det er paradoksalt at ikke universitetene har midler til å utvikle sine tilbud innenfor realfagene. For å møte kompetansebehovene må universitetene, høyskolene og fagskolene få finansielle muskler til å lage bedre tilbud innenfor realfagene.