Regjeringens ambisjon er at Norge skal bli et av verdens mest innovative land. Da må vi våge å tenke annerledes og ta sjanser.