En av Abelias hovedtanker er at kunnskap ikke er statisk, og derfor må utfordres av større ideer, ulike synspunkt, og gode refleksjoner. Virksomheter, både offentlige og private, har tiltak de ønsker å gjennomføre og disse må utfordres av inspirasjon og ideer fra andre mennesker og miljøer. I et stadig mer voksende og globalt marked vil virksomhetene ikke overleve om tiltak og vekst kun skal utvikles innenfor bedriftens fire vegger. Noen mennesker har derfor tilegnet seg kompetanse på å utvikle tiltak og budskap for norske bedrifter. De har kommunikasjon som sitt fag og sitt daglige arbeid. 

Et av disse menneskene er Juniorkonsulent i Apeland, Jakob S. Palmers. Abelia har tatt en prat med ham om hans daglige virke. 

Palmers mener det bildet media skaper om kommunikasjonsbyråenes rolle i det norske samfunnet er misforstått. Hans inspirasjon og motivasjon for å gå på jobb handler ikke om penger, men om det samfunnsansvaret han får lov å utøve i møte med mange spennende og inspirerende norske bedrifter.

Hva er din viktigste inspirasjon for å gå på jobb?

Muligheten for å skape verdier for samfunnet ved å utarbeide målrettet kommunikasjon for flere spennende bedrifter og organisasjoner. Vårt arbeid bidrar til å endre holdninger, og det gir positive resultater både for samfunnet og kunden, - det er en viktig drivkraft.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut i Apeland?

Ingen dag er lik, i hvert fall velger jeg ikke å se på det slik. Det er mye varierte arbeidsoppgaver, men alle dager byr på spennende og lærerike utfordringer. Det kan være alt fra å arbeide med å utvikle en ny kommunikasjonsstrategi for en organisasjon, jobbe med mediekontakt for å spre et godt budskap, planlegge kampanjetiltak eller jobbe med digital kommunikasjon. I Apeland jobber vi mye på tvers innad i selskapet og skaper god helhetlig kommunikasjon for våre kunder, ved å dele på kunnskapen vi besitter. Den intellektuelle kapitalen er verdiskapingen i selskaper som Apeland. Ved å utnytte og dele på denne kunnskapen leverer vi gode løsninger og ideer for kundens beste.

Hva er kundens tilbakemeldinger etter å ha jobbet med dere?

At den kommunikasjonen vi skaper gir gode resultater og skaper tydelig effekt.

Hva mener du er deres viktigste bidrag til deres kunder?

Muligheten for å tenke nytt, se problemer fra en ny side som utenforstående og gi gode råd. Samtidig verdsetter mange vår mulighet for å tilby ekstra kapasitet ved behov, og at vi besitter en annen form for kompetanse, da våre ansatte har en bred bakgrunn. Oppsummeringen av dette er at vårt viktigste bidrag, er å kunne tilby helhetlig kommunikasjon.

Hvordan mener du Norge AS best skal sko seg for fremtiden?

Jeg tror det handler om å bygge opp og videreutvikle norske merkevarer, og kommunikasjonen rundt disse. Vi er nødt til å bygge flere ben som Norges kan stå på. Sammenligner vi eierskap til store merkevarer i Norge og Sverige, har svenskene eierskap til langt flere store merkevarer enn hva vi har. 

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437