Hvilken rolle ser ministeren for seg at ideelle organisasjoner kan ta i den fremtidige velferdsproduksjonen?

Ideelle organisasjoner har vært og er en viktig del av velferdsproduksjonen i Norge. Dagens velferdssamfunn er i stor grad et resultat av at frivillige organisasjoner har tatt tak i uløste oppgaver. De nye EU-reglene vil endre rammebetingelsene for ideelle tjenesteleverandører. Med de nye direktivene om anskaffelser kan ikke lenger konkurranser om helse- og sosialtjenester reserveres for ideelle leverandører når kontraktene overstiger 750.000 Euro. Regjeringen jobber nå med å finne gode tiltak for å bedre ideelle tjenesteleverandørers rammebetingelser. Vi er i full gang med denne jobben og har også invitert sektoren til å komme med konkrete forslag.

Hvilke muligheter ser regjeringen for seg når det gjelder fradrag for bedrifter som gir til ideelle organisasjoner?

Frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av staten. Regjeringen er opptatt av å styrke bredden av finansieringskilder og legge til rette for pengegaver fra enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter. Bruken av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner har økt kraftig de siste årene. Over 500 organisasjoner er nå med i ordningen, og har fått gaver for mer enn 2,5 milliarder kroner. Regjeringen vil også styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, i 2014 økte skattefradraget fra 12 000 til 16 800 kroner.

Glad for signalene fra kulturministeren

- Jeg er glad for at mange ideelle organisasjoner har valgt å bli medlemmer av Abelia, sier Håkon Haugli. Vi er opptatt av å anerkjenne deres egenart og synliggjøre viktige bidrag til å løse viktige samfunnsoppgaver, innenfor områder som utdanning, helse og omsorg, klima og bistand, for å nevne noen. Vi ser samtidig at de har mange fellestrekk med Abelias øvrige medlemmer. Forutsigbare rammebetingelser, nytenking og innovasjon, samfunnsansvar, offentlige anskaffelser og ledelse av kunnskapsrike medarbeidere er viktig for alle våre medlemmer. Abelia skal både være et effektivt talerør for og yte gode tjenester til alle medlemmer. Som del av dette ønsker vi også å legge til rette for godt samspill mellom næringslivet og ideell sektor. Jeg er glad for signalene fra kulturministeren og ser frem til dialogen mellom henne og ideell sektor 2. desember, avslutter Haugli. 

Her finner du mer informasjon og påmelding til Lederkonferanse for ideell sektor 2. desember

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153