Stavanger Aftenblad skriver onsdag at vi er kritiske til Statoils planer om å sette ut arbeidet til 239 ansatte. Det har vi aldri ment, og må stå for avisens regning. Det vi derimot er opptatt av er at saken illustrerer en trend i norsk næringsliv. En lang rekke selskaper setter deler av driften ut til andre virksomheter og i økende grad til utlandet. Norge klarer ikke å holde tritt verken på pris eller kvalitet.

For å overleve i en stadig tøffere global konkurranse må norske bedrifter ha kontinuerlig tilgang på den beste kompetansen. Hyppige teknologiskift og kontinuerlig omstilling gjør at evnen til å ta opp i seg ny kunnskap er kritisk. Mange bedrifter kan bli enda flinkere til å utvikle og investere i sine ansatte, men vi kan ikke skyte på bedriftene alene. Vi står overfor en samfunnsutfordring som må adresseres politisk. Derfor har Abelia tatt til orde for å innføre en ordning med KompetanseFUNN etter mønster av SkatteFUNN, slik professor Torger Reve foreslo i prosjektet «Et Kunnskapsbasert Norge». Det vil stimulere bedriftene til mer læring.

Abelia har sammen med NIFU dokumentert en skremmende mangel på politikk for kompetanse i det moderne arbeidslivet. Så langt har politikerne satset på voksenopplæring i form av basisferdigheter som lesing, skriving, regning, eller – på den helt motsatte enden av skalaen – på virkemidler rettet mot forskning. Det store mellomsjiktet, læring i næringslivet adresseres overhodet ikke. Om vi ikke satser risikerer vi utflagging eller nedlegging av norske bedrifter, eller at sluttpakker tildeles 40-åringer som ikke holder tritt med utviklingen.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842