EU har gjort et større arbeid for å synliggjøre de kreative næringenes bidrag til økonomisk vekst. Dette skriver Mandag Morgen i sin utgave den 28. Juni. De kreative næringene, som for eksempel musikk, scenekunst, billedkunst, kulturarv, film, tv og radio, sysselsetter ifølge EU mer enn fem millioner mennesker. I Norge sysselsetter den kreative industrien nærmere hundre tusen medarbeidere, og er større i både omsetning og sysselsetting enn hotell- og restaurantnæringen viser tall fra Østlandsforskning.

EU-strategi for kreativ næring

EU-rapporten «Unlocking the potential of cultural and creative industries» fremhever at globalisering og digitalisering skaper et helt nytt marked og nye distribusjonskanaler. EU har igangsatt en høring som blant annet skal munne ut i konkrete forslag til hvordan kreativ næring kan bli mer innovative og utvikle nye forretningsmodeller. De skal undersøke:

Aktiva: Hvordan lette til gangen til finansiering for små virksomheter som ikke har annet å selge enn sin egen kreativitet?
Ledelse: Hvordan kan EU bidra til å sikre en god kombinasjon av kreative og ledelsesmessige ferdigheter i disse sektorene?
Globalisering: Hvordan skal den kreative industrien skape mer innovasjon og eksperimentering, blant annet ved å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi?

Bidrar mer til BNP

Ifølge EUs oversikt over kreative næringers bidrag til de enkelte lands økonomi, bidrar disse næringene i Storbritannia, Norge, Finland og Danmark med mer enn 3 prosent av landenes brutto nasjonalprodukt (BNP). Norge bidrar med et resultat «på bunnlinjen» på 3,2 prosent av BNP(2003 tall). Frankrike topper rangeringen med sine 3,4 prosent.

Østersjøområdet har gjennom Nordisk Råd sett på sine innovative muligheter og diskutert fremtiden til den kreative industrien. – Det er nye ideer, ikke penger eller maskiner som er kilden til suksess i dag. Den kreative økonomien revitaliserer produksjon, salg og underholdning, sier rådgiver Marianne Möller i Nordisk Råd til Mandag Morgen. Den kreative økonomien er basert på en ny måte å tenke på, der aktiva er eget talent eller ferdighet. På noen områder handler det om å være unik, andre ganger om hvor lett produktet kan kopieres og selges til et stort publikum. Den kreative økonomien er limet i kulturelle industrier, kreative byer og klynger, sier hun.

Strategi for norsk kreativ næring

Norge er ikke medlem av EU, og bør heller ikke bli det i følge næringsminister Giske. Samtidig er det vel ingenting i veien for at han låner deres gode ideer? For også Norge trenger å ha en spesiell oppmerksomhet på hvordan vi skal få kreative virksomheter mer innovative, og se på nye forretningsmuligheter. Regjeringen har blant annet en viktig rolle i å legge til rette for internasjonalisering av norsk design og kreative næringer. Vi trenger dessuten nye støtteordninger som kan stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet kultur og næring.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094