Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia hadde nylig en kronikk i Teknisk Ukeblad der han imøtegikk nedsnakkingen vi ofte møter når temaet blir konsulent-bruk. Nå tar Abelia et initiativ på området.

Hvorfor engasjerer Abelia seg for konsulentbransjene?

- Av tre grunner. Først og fremst fordi utviklingen av solide rådgivningsmiljøer blir avgjørende for verdiskapingen i Norge. De bidrar også til utviklingen av morgendagens kunnskapssamfunn, til utviklingen av næringsliv og offentlige tjenester, sier Haugli.

- For det andre er konsulenter en betydelig ressurs i en økonomi som blir stadig mer nettverksorientert. Vellykkede bedrifter beholder strategisk viktig kjernekompetanse, mens annen kompetanse outsources og kjøpes. Det er ganske mange tiår siden industrien gikk bort fra ideen om å ha alle typer kompetanse i egen organisasjon. På baksiden av en iPhone kan vi lese "Designed by Apple in California. Assembled in China". Apple gjør det de er gode på og overlater det øvrige, f.eks. kompetanse knyttet til effektiv produksjon, til andre.

- For det tredje fordi vi snakker om en stor og sammensatt bransje med godt over 10.000 bedrifter og 100.000 ansatte, hvor mange er medlemmer hos oss.

Hvorfor ikke bygge all kompetanse i eget hus?

- Både privat og offentlig sektor blir stadig mer kunnskapsdrevet. Næringslivet, kommunene og staten har verdifull kompetanse som gjør at de kan løse sine oppgaver. Det er kostnadseffektivt å bygge opp denne kompetansen i egen organisasjon, bortsett fra når kompetansebehovet er kortvarig. Spesialiseringen øker imidlertid og det er ikke mulig for en bedrift eller en kommune å ha all nødvendig spisskompetanse i egne rekker.

- Arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater, kommunikasjonseksperter og ledelseskonsulenter kan bidra med kompetanse som oppdragsgiver ikke kan eller vil bygge opp i egen organisasjon. Vi skal huske at kompetanse utvikles i miljøer og nettverk over tid. Rådgivermiljøer er eksempler på miljøer som rekrutterer de beste på spesialområder.

Hvordan møter Abelia nedsnakkingen?

- Konsulentbransjer utvikler seg og vokser fordi de bidrar til verdiutvikling. Det er ikke nødvendig å "forsvare" konsulenter. De klarer seg godt selv. Selvsagt vil det finnes eksempler på mislykkede prosjekter, med eller uten konsulentbruk. Men hovedproblemstillingen er hvordan profesjonelle rådgivermiljøer kan bidra til bedre ressursutnyttelse, gode brukeropplevelser og nødvendig endring.