- For Abelia er det viktig at de ledende kommunikasjons- og rådgivningsselskapene velger å bli medlemmer hos oss. Når høyprofilerte First House i forrige uke ble medlem, er det et viktig bidrag til å befeste Abelia som den ledende organisasjonen for kunnskapsbedrifter i Norge, sier Chaffey videre.

- For First House var ikke dette en vanskelig beslutning. Vi ser at Abelia representerer vår bransje, har ansvaret for møteplasser der vi ønsker å delta og yter tjenester vi kan komme til å få behov for, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Antall medlemsbedrifter i Abelia har kommet opp i 1065. De sysselsetter tilsammen 35 800 personer. Tilsiget av medlemmer er hele tiden betydelig, og Abelia er nå den fjerde største av de 21 landsforeningene i NHO. Abelia legger stor vekt på å gi gode medlemstilbud, både når det gjelder juridisk rådgivning, kurs og konferanser. Dessuten jobber vi hardt for gjennomslag for medlemmenes næringspolitiske interesser.

Abelia fyller 10 år i år, og dette kommer vi til å markere, blant annet med en spennende jubileumskonferanse

Fakta om First House

First House tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering. Medarbeiderne har erfaring fra topposisjoner innen politikk, samfunns- og næringsliv, finans og media. Selskapet har i dag 20 ansatte.

Selskapets styreleder er Leif Monsen og selskapet ledes av administrerende direktør Per Høiby. Selskapets eies av ti partnere: Bjarne Håkon Hanssen, Jan-Erik Larsen, Kari Holm Hejna, Tor Mikkel Wara, Bjørn Richard Johansen, Per Bjørkum, Hans-Christian Vadseth, Ketil Lindseth Leif Monsen og Per Høiby.

First House er medlem av Norske Informasjonsrådgivere (NIR) og er aktivt tilknyttet det globale kommunikasjonsnettverket FIPRA med fokus på politikk, regulatoriske forhold og finans.