Berit Kjøll er Executive Vice President i Huawei Norge

Fakta om Huawei:

Huawei er Kinas største privateide selskap. På verdensbasis sysselsetter Huawei 120 000 mennesker. I Huawei Norge er det over 200 ansatte med 25 ulike nasjonaliteter. Huawei er et telekomselskap som tilbyr kommunikasjonsløsninger til mer enn en tredel av verdens befolkning.

Huawei er en av disse aktørene som nylig valgte å bli medlem i Abelia. Hovedkontoret ligger i Sør-Kina og Huawei har virksomhet i om lag 140 land. – Det finnes både likheter og forskjeller mellom det å drive virksomhet i Kina og det å drive virksomhet i Norge, sier Berit Kjøll som er Executive Vice President i Huawei Norge. Mens man i Kina ofte benytter seg av relasjoner eller bekjentskaper før man blir forretningspartnere er det ofte motsatt i Norge, sier hun. Dette var noe av det første våre kinesiske kolleger måtte lære seg.

Kulturelle forskjeller

Med 25 forskjellige nasjonaliteter representert blant de ansatte på kontoret på Fornebu, er det flere ting som blir viktige å ta hensyn til. – Vi jobber hele tiden med å ha en god internkommunikasjon, sier Kjøll. Det er også et ønske at flest mulig av våre ansatte skal lære seg norsk. Språk er alltid en stor utfordring, spesielt mellom ulike nasjonaliteter som ikke har engelsk som morsmål. Med så mange nasjonaliteter, er det viktig å finne Huawei-måten å gjøre ting på, sier Kjøll. Vi forsøker å la det beste fra alle kulturer bidra til at Huawei fortsetter å gjøre suksess globalt, sier hun.

Innovasjon er viktig for Huawei

I 2010 lanserte Huawei sammen med Telenor et Joint Innovation Centre på Fornebu. Sammen har de jobbet med prosjekter der ideer raskt har blitt gjort om til virkelighet. – Dette mener jeg er et meget godt eksempel på innovasjon i praksis, sier Kjøll. Det betyr at Telenor og Huawei sitter side om side og klekker ut ny innovasjon, sier hun. I Huawei jobber 46 prosent av de ansatte med innovasjon, forskning og utvikling. På global basis betyr det over 50.000 ansatte.

Fornebu en vinner i den globale konkurransen

- Det bedriftene gjør for å skape arenaer for gode innovasjonsprosesser på Fornebu er spennende og vil være med på å prege fremtiden, sier Paul Chaffey. Globaliseringen innebærer blant annet en kamp for å tiltrekke seg de beste talentene – uansett hvor i verden de kommer fra. Dermed handler det også om å lage de mest spennende prosjektene som andre har lyst til å være med på - uavhengig av hvor man kommer fra. Fornebu har gode forutsetninger for å bli et kunnskapsnav med bedrifter som Telenor, Huawei, Aker Solutions, Statoil og Simula. Dette er alle virksomheter som på hver sin måte har ambisjoner om å være globalt ledende, sier Chaffey.
 

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094