Takk for innsatsen i fire år! Eller var det ikke egentlig 12?
- Takk for det! Det ble faktisk 12 år til sammen. Først fire år som styremedlem i det første Abelia-styret fra 2001-2005. Det var en spennende tid! Så tok jeg fire år som leder av valgkomiteen i Abelia – og til slutt fire år som styreleder. Det har vært en glede å få arbeide for Abelia og medlemmene i disse årene, konstaterer Terje Wold.

En styrket organisasjon

Nevn noen saker fra de fire årene du synes har vært særlig viktig for utviklingen av Abelia
- Det første jeg iverksatte som styreleder høsten 2009 var en strategiprosess. Den ble viktig for videre fokus og vekst – og for det Abelia vi ser i dag. Dernest har styret hele tiden vært opptatt av å verve nye bedrifter, utvikle medlemstilbudet og sørge for at medlemmene er fornøyde. Det er mange saker jeg kunne nevnt, men satstingen på kunnskapsledelse er viktig for Abelia, sier han videre.

Vi har bare sett starten

Terje Wold er opptatt av temaer som har med kunnskapssamfunnet å gjøre: - Kampen om de kloke hodene vil øke, og det er allerede en kritisk suksessfaktor for mange virksomheter. Skole og utdannelse blir viktigere, noe som betinger økt satsing på dette området. Forskning og innovasjon blir viktige drivkrefter i å forbedre samfunnsområder, skape bedrifter og utvikle nye produkter.

- Samfunnet har alltid vært avhengig av kunnskap, men de siste årene har det for alvor kommet til syne hvor viktig kunnskap er i utviklingen av både samfunn og organisasjoner. Vi har fått rene kunnskapsbedrifter som lever av og for kunnskap, tradisjonelle industribedrifter har blitt mye mer kunnskapsintensive, og innovasjon er viktigere enn noen gang. Vi har bare sett starten på noe som vil endre samfunn, næringspolitikk og ledelse i fremtiden. Kort sagt vil det Abelia står for få stadig større betydning, og det burde tegne bra for fremtidig medlemsutvikling.

Gründer med "born global" krypteringsløsning

Som gründer ligger du jo selv helt i forkant på ditt område. Hva er status?
- Den siste tids avsløringer i media om hacking, trojanere og dataovervåkning viser at verden trenger kryptering. Invenia er en IT-bedrift i Tromsø som utvikler produktet Ensafer for kryptering av sensitiv informasjon som lagres og deles via Internett. Det har basis i forskning ved Universitetet i Tromsø.

- For en liten norsk teknologibedrift er det en stor, men spennende, oppgave å forberede lansering og internasjonalisering. Markedet vårt er globalt. Krypteringsløsningen vår for Dropbox er et eksempel på dette.  Jeg har vært mye i Silicon Valley det siste året for å legge grunnlaget for kommersiell lansering denne høsten. Tilgang på kapital og nettverk samt global skalering forutsetter tilstedeværelse i USA. På veien dit etablerte vi oss i fjor i StartupLab i Forskningsparken i Oslo. Her har vi kunnet tiltrekke oss flere kloke hoder, forteller en engasjert Terje Wold.

Hva koster det å være gründer?
- Jeg har vært gründer av IT-bedrifter siden jeg avsluttet hovedfag i informatikk ved Universitetet i Tromsø på 90-tallet. Da hadde små teknologibedrifter i beste fall et nasjonalt marked. Nå kan man gå globalt nærmest over natta – hvis produktet er ”born global”. I praksis er det ikke så enkelt. Ofte er veien fra idé og prototyp til lansering og internasjonalisering kronglete. Det gjelder også for nettbaserte produkter. - Oppsummert er det spennende og utviklende å være gründer, men samtidig krevende og intenst. Man må forsake mye mer enn folk vet. Hovedkostnaden er kanskje ikke penger, sier Wold.

Norge versus omverdenen

Han fortsetter: - Det å sikte globalt betyr å utsette seg for intens konkurranse og meget høy innovasjonstakt. Vi må være bedre enn våre konkurrenter - globalt. Da må vi ha de beste folkene, stå på hele tiden, ha det riktige nettverket og finne de toneangivende kundene. Norge er et meget bra land å bo i, men vi har åpenbare svakheter for denne type entreprenørskap. Vi mangler risikovillig kapital for vekstbedrifter, arbeidsmiljøloven er på enkelte punkter utdatert og for rigid, vi har lite fokus på kunnskapsinnvandring og våre politikere har liten interesse for entreprenørskap og vekstbedrifter. Det å være et av verdens rikeste land med en stor oljeformue er ikke alltid en fordel når målet er å skape – ikke bare fordele. Samtidig vil jeg nevne at Innovasjon Norge har vært en positiv og god samarbeidspartner. Uten dem ville ikke vår satsing i USA det siste året vært mulig. De har gitt tilgang til nettverk, utviklingsprogrammer og annen støtte.

Helt til slutt; hvor bor du om ti år, i Tromsø, Oslo eller San Francisco?
I en verden med globale muligheter, satser jeg på å være ”glokal”, dvs. ha bosted både i Tromsø og San Francisco – og med fornøyde Ensafer-brukere over hele verden.

Her finner du den nye stryesammensetningen i Abelia

Se også Ensafer sine hjemmesider

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959