I et innlegg på trykk i Dagens Næringsliv den 23. oktober peker klesdesigner Kristine Vikse på utfordringene norsk motebransje står overfor.

Medienes fremstilling av bransjen er en av hovedutfordringene. Pressens ord veier tungt i Norge, og kan langt på vei hjelpe en virksomhet til suksess. Det blir da vanskelig når mediene til stadighet fremstiller norsk mote som en slags taperbransje, en gjeng sidrumpa designere som henger etter resten av verden. Det er ikke bare ukorrekt, det er å bevisst la være å anerkjenne de faktiske forhold. Bransjen er nemlig midt i en særdeles positiv utvikling nå.

Et av de viktigste tiltakene for å få alle de gode eksemplene frem i lyset, er ARENA-prosjektet. Kort fortalt er prosjektet myndighetenes verktøy til å gi motebransje større muskler. Det tillater oss å satse på viktig områder som kapitaltilgang, markedsføring og internasjonalisering. Elementer som er essensielle for at vi skal ta norsk mote utenfor landegrensene, og opp og frem på den internasjonale scenen.

Som i alle andre deler av næringslivet, kommer ingenting av seg selv. Det fundamentet som skapes i dag er det som er utviklingspotensialet når vi som bransje om ti år ser tilbake. Aktører som klesdesigner Kristine Vikse er et av de gode eksemplene på det spennende som skjer i norsk motebransje nå. Likeledes Jorun Sofie F. Aartun sin nylig utgitte bok «Avkledd». Hun evner å rette et kritisk blikk samtidig som hun anerkjenner den positive utviklingen. Hvorfor ser vi ikke den samme tilnærmingen i norsk presse?

Skal vi få vår nasjonale motenæring opp og frem må det samlede krefter til. Den gjentatte negative vinklingen av norske mote må ta slutt. Tiden er inne for at media løfter frem de gode eksemplene og skaper i stolthet bransjen.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv den 29. oktober 2014.

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146