Fakta Konsulentbransjen

«Konsulentbransjen i Norge sysselsetter ca 71.000 mennesker og står for en verdiskaping på 57 mrd. kroner. De største sektorene er IT rådgiving og teknologisk rådgiving som står for nær halvparten av sysselsettingen. Fra 1990 til 2008 har konsulentbransjen hatt en vekst på 60%.»

- Jeg ser frem til Konsulentdagen. Dyktige konsulenter er viktige for konsulentbedriftene og for våre kunder, sier Ola Furu, juryformann for Konsulentprisene.  Furu har sterke synspunkter på globalisering og krav til gode konsulenter fremover.

Konsulent- og lederrollen i bevegelse
Ola Furu er til daglig administrerende direktør i IT-konsulentkjempen Capgemini. Han begynte i selskapet som konsulent allerede i 1987. De siste 15 årene har han innehatt forskjellige lederroller i Capgemini-gruppen i både inn- og utland. I 2009 tok han over rollen som administrerende direktør for Capgemini Norge. I 2010 ble Furu tildelt den prestisjefulle Rosingprisen for Årets IT-leder for sin fremragende måte å lede selskapet på.

- Lederrollen har forandret seg i de siste ti-femten årene. Konkurransen er langt tøffere i dag enn da jeg begynte som leder, sier Furu. Det gjelder i begge de markedene vi opererer i: Kompetansemarkedet og kundemarkedet.

Furu forteller at dagens konsulenter bygger raskere kompetanse enn tidligere, mye på grunn av mulighetene teknologien gir. Han opplever at kundene har blitt mer profesjonelle i innkjøpssituasjoner. Dessuten har bransjen blitt global. Det gjelder leverandører, kunder og prosjekter.

- Veien er kort fra konsulentrollen til lederrollen i dette markedet. Som leder må jeg hele tiden være tett på kunder og prosjekter. Dette gjør at det er lettere å se hvilke konsulenter som passer til å bli ledere. Og en konsulent ser også selv fort om han eller hun ønsker å søke seg mot lederoppgaver, sier Furu.

Globalisering - og en ny industriell revolusjon
- Globaliseringen har foreløpig ikke kommet langt i Norge. Så her må vi regne med at utviklingstakten øker merkbart de neste årene. Det betyr at vi stadig oftere må arbeide på tvers av geografi, sier Furu når vi spør om utviklingen fremover.

- De siste ti årene har ikke timeprisen endret seg stort. Derimot har det norske lønnsnivået økt merkbart. Vi som arbeider i globale konsulentorganisasjoner, har en fordel. Vi har tilgang til internasjonal kompetanse som ofte koster mindre enn den gjør i Norge, samtidig som vi får tilgang til spisskompetanse og ekspertise som vi ikke alltid har tilgjengelig her i Norge.

Vi står i en situasjon som kan betraktes som en ny industriell revolusjon, med de kravene til standardisering, gjenbruk og effektivisering det innebærer.

Den gode konsulenten
Furu påpeker at konsulentyrket er krevende og sammensatt. Han ser særlig etter tre egenskaper i en god konsulent:

  • Oppriktighet og skikkelighet overfor kundene
  • Faglig kompetanse
  • Et engasjement som bidrar positivt til vårt omdømme

Høye forventninger til konsulentdagen
Konsulentdagen nærmer seg og Furu ser frem til å delta på arrangementet og håper at mange vil delta. – Jeg gleder meg til å høre på gode foredrag, møte engasjerte deltakere og stolte prisvinnere. Disse prisene er viktige for konsulentselskapenes anerkjennelse og renommé, avslutter Ola Furu.

Mer informasjon og påmelding finner du på Abelias sider,.
 


FAKTA
 

Ola Furu overtok som administrerende direktør i Capgemini i 2009. Han kom da fra en tilsvarende stilling i søsterbedriften Sogeti, som han hadde ansvaret for oppbyggingen av. Før Sogeti-tiden har han solid bakgrunn fra forskjellige lederstillinger i Capgemini-gruppen i inn- og utland.

Capgemini-gruppen: I Norge er Capgemini-gruppen representert med IT-rådgivningsselskapet Capgemini, som hovedsakelig jobber med informasjonsløsninger knyttet til arbeidsprosesser, ledelse og virksomhetsstyring, Capgemini Consulting og Sogeti. Capgemini-gruppen har om lag 1100 konsulenter som jobber i det norske markedet.

Konsulenter: Det finnes i overkant av 6 000 konsulentbedrifter i Norge, med mer enn 70 000 ansatte.

Konsulentdagen: Den største markeringen av konsulentyrket som gjennomføres i Norge. På konsulentdagen deles det ut priser hvert år til Årets konsulent og til Årets konsulentbedrift. BI, Abelia og Konsulentguiden står bak Konsulentdagen. I år gjennomføres den den 28. mars.