Abelia mener

«I valgkampen bør lokalpolitikere blir spurt om hvordan de vil:

- Bidra til at sentralpolitiske målsettinger om en bedre skole blir realisert i deres kommune.

- Gjøre kommunen sin attraktiv for kompetanse generelt og kunnskapsbasert næringsliv spesielt.

- Sørge for at mindre og mellomstore kommuner inngår i større miljøer der nærings- og kompetanseutvikling skjer, noe som forutsetter utvikling av samarbeidsmodeller eller kommunesammenslåinger.»

Paul Chaffey fra Abelia deltok i forrige uke på flere møter og bedriftsbesøk med kunnskapsbedrifter i Sogn og Fjordane.

Lokale listetopper ved kommune- og fylkestingsvalget i Nordfjordeid kom sammen til dialogmøte med Abeliabedriftene Vestlandsforskning, Sogn og Fjordane Kunnskapspark og Segel.  Bedriftene fremhevet behovet for bedre samspill om innovasjon mellom myndigheter og næringsliv. Det ble etablert stor enighet mellom politikere og bedriftene omkring viktigheten av en prioritert innsats fra kommunene for tiltrekke seg kunnskapsbedrifter.

Også i Måløy var det møte hvor medlemmer og potensielle medlemmer i Abelia var invitert for å diskutere rammebetingelser for innovasjon. Paul Chaffey pekte spesielt på betydningen av at kommunen bidrar for at de innovative bedriftene kan tiltrekke seg talentene.  Samspill mellom offentlig og privat sektor ble også trukkket fram som spesielt viktig slik at kommunenes behov for modernisering bidrar til å styrke lokalt næringsliv.

I Måløy har det vokst frem en rekke spennende teknologibedrifter de siste årene. På møtet fortalte Videonor hvordan de har utviklet en videokonferansetjfeneste og videotelefonkatalog som gjør at man finner de man skal snakke med. Og Local Host fortalte om planene for å lage et enormt anlegg for datalagring og cloud computing inne i Lefdal Gruver.

- Det er lett å bli optimist på vegne av det kunnskapsbaserte næringslivet når man besøker denne delen av Sogn og Fjordane, sier Paul Chaffey. Særlig Måløy har en imponerende liten klynge med teknologibedrifter med store ambisjoner. Det er få steder du får en så sterk følelse av at man tar vare på det beste når det gjelder historie og erfaringer innenfor tradisjonelle næringer, særlig fiske, samtidig som det vokser frem et helt nytt kunnskapsdrevet og teknologibasert næringsliv med globale ambisjoner. Måløy har et miljø med private eiere som investerer i og følger opp de nye vekstbedrfitene. Denne nærheten mellom den kompetente kapitalen og entreprenørene er en veldig verdifull ressurs.

Se også oppslag i Fjordenes Tidende.