Kunnskap og kompetanse har blitt fyndord som de fleste samfunnsaktører snakker varmt og ofte om. Det er ikke rart, siden kunnskap og kompetanse er den viktigste drivkraften for økonomisk utvikling. Likevel, til tross for bred enighet om at kunnskap er viktig, er det mindre oppmerksomhet om hva som kreves av politisk innsats for å utvikle Norge til en attraktiv lokalisering for fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv. Nå synliggjør Abelia hvordan en tydeligere politikk for kunnskap og innovasjon bør se ut.

NM i kunnskapsøkonomi

- Vi kommer til å måle og rangere de ulike partiene ut fra hvor kunnskapsvennlige de er, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia. Så gjenstår det å se hvem som vinner det uoffisielle Norgesmesterskapet i kunnskapsøkonomi. Den endelige kåringen vil finne sted i etterkant av partienes landsmøter neste år.

Bevegelser av kapital, kunnskap og arbeidsplasser skjer i økende grad uavhengig av landegrenser. Det politiske handlingsrommet er likevel klart tilstede. Avhengigheten av konkurransedyktige rammebetingelser for kunnskap, forskning, innovasjon og kompetanse påvirker i høy grad bedrifters lokaliseringsvalg, norske som utenlandske. I vekstøkonomier som Kina, Brasil, Singapore og India har forskning og innovasjon blitt en sentral del ikke bare for næringspolitikken, men også for utenrikspolitikken, nettopp fordi konkurransen om de beste hodene og de beste løsningene er global.

Attraktivt for kunnskap og kompetanse

I Norge har vi en ekstra utfordring. Vi må være i stand til å konkurrere internasjonalt med verdens høyeste kostnadsnivå. Det gjør at bedriftene må bygge inn så mye kvalitet og kunnskap i produkter og tjenester at de klarer å kompensere for det høye kostnadsnivået. - Det er vesentlig at partiprogrammene adresserer dette på en god måte, sier Tarje Bjørgum. - Partiene må svare med politiske tiltak og rammebetingelser som sikrer at Norge blir attraktivt for talenter, kompetanse, forskning og innovasjon.

Les Abelias innspill til de politiske partiene her. På Abelias årskonferanse "Frøken Norge" den 6. juni kan du lære mer om hvilke utfordringer Norge står overfor. Der settes attraktivitet, kompetanse og endringsvilje på kartet.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842