Behov for eksperthjelp

Det er omfattende bruk av konsulenter i norsk næringsliv, og behovet ser ut til å være stadig økende: Når nye teknologier utvikles i stadig raskere tempo, er dette med på å sette agendaen for strategisk planlegging, innovasjon og nye markedsmuligheter for næringslivet. Teknologien påvirker store deler av virksomheten, mengden og variasjon av digitale data fortsetter å eksplodere og behovet for eksperthjelp vil sannsynligvis bare fortsette å øke.

Ved å velge ekstern kompetanse får selskapene rask tilgang til den ekspertise de trenger.
Det kan være mange ulike grunner for å engasjere eksterne konsulenter. Problemstillinger knyttet til utfordrende problemstillinger, er den oftest rapporterte årsaken til å hyre inn ekstern hjelp, mens manglende kapasitet også oppgis som begrunnelse av mange virksomheter.

Flere virksomheter begrunner konsulentbruk enten med temporære eller permanente behov for spesialkompetanse som det ikke er hensiktsmessig eller mulig for virksomheten å ha selv. Mange viser også til mangel på kapasitet på grunn av sykefravær og ubesatte stillinger eller ved temporære topper i arbeidsbelastning.

Får konsulentene tak i den ekspertisen de trenger?

To av tre bedrifter eller organisasjoner har kjøpt konsulenttjenester det siste året. Bruken av konsulenter er høyere i offentlig enn privat sektor, der hele 80 prosent oppgir å ha kjøpt konsulent tjenester sist år. Rådgiving til problemstillinger innenfor it eller andre strategiske spørsmål, har vært den mest brukte tjenesten i 2011. Dette setter stadig høyere krav til konsulentenes kompetanse. Men får konsulentselskapene selv tak i den ekspertisen de trenger? Dette er et av flere spørsmål vi ønsker å kartlegge i undersøkelsen.