Våren er landsmøtetid for de politiske partiene. Nesten alle partier har nå avholdt sine landsmøter. Kun FrP gjenstår. De avholder landsmøtet først i slutten av mai. Likevel kan vi allerede nå ane hvilke partier som vil markere seg når det gjelder kunnskap- og innovasjon. I samarbeid med organisasjonen Holder de ord saumfarer Abelia nå de politiske programmene for å finne ut hva som egentlig ligger bak alt valgflesket og alle de fagre ordene.

Abelias sommerkonferanse 4. juni kommer partilederne til Abelia. - Der vil de utfordres på saker som er viktige for et innovativt og kunnskapsbasert næringsliv, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia.

Det nye arbeidslivet

Arbeidslivet er i endring. Et grunnleggende skille fra tidligere er at det er så tydelig at det er mennesket og dets kunnskap som skaper verdi. Det er altså ikke lenger råvarer eller maskiner som skaper velstand. Det er deg og ditt hode. Men forstår partiene dette? Så langt ser det ut som om Venstre og Høyre anerkjenner dette klart og tydelig, mens FrP har løfter som handler om mer fleksibilitet, uten at endringen i arbeidslivet nevnes konkret. De øvrige partiene har ingen ordlyd som kan tolkes i denne retningen.

Læringssamfunnet

Det er slutt på tiden da vi var utlært etter endt utdanning. Hva gjør politikerne for å sikre at næringsliv og enkeltindivider investerer nok i kompetanse? Alle partiene anerkjenner, i varierende, grad at kompetanse og kunnskap er viktig for at Norge skal kunne konkurrere i fremtiden. Jevnt over fokuseres nødvendigheten av etter- og videreutdanning på skole- og helsesektoren, men ikke når det gjelder arbeidslivet generelt. FrP, Ap og Venstre gjør imidlertid det, og Venstre i størst grad. FrP og Venstre er de eneste partiene som skisserer mulige økonomiske incentiver.

Innovasjon for å løse samfunnsutfordringene

Skal vi klare å møte de store utfordringene som aldringen i befolkningen, veksten i behovet for helsetjenester, miljøutfordringer og knapphet på arbeidskraft representerer, trenger vi politikere som ser utfordringene. Partiprogrammene er imidlertid i liten grad orientert mot innovative løsninger av problemene. Fremtidens eldre vil for eksempel være vant til teknologi og vil kreve personlig tilpassede helse- og omsorgstjenester i et smart samspill mellom teknologi, samfunn og individ. Partiene er imidlertid mest opptatt av øke innsatsen ved hjelp av gamle metoder, som å øke antall sykehjemsplasser og bemanningen på sykehjemmene. Ap tar imidlertid for seg teknologi i omsorgssektoren i ganske stor grad, men uten å være spesifikk.

Det er litt for tidlig å kåre vinneren, altså det partiet som er absolutt best på kunnskap, men årskonferansen kommer til å gi deg gode svar, lover Bjørgum.

Les mer og meld deg på Abelias årskonferanse 4. juni her.

 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842