Abelias medlemsbedrifter gir avgjørende bidrag til å løse noen av vår tids største utfordringer, f.eks. i utvikling av klima- og omsorgsteknologi. Norge har et godt utgangspunkt. At vi bruker de mulighetene vi nå har til å investere i kunnskap, forskning, innovasjon, teknologi og næringsutvikling, vil være avgjørende for hvordan vi har det her i landet om 50 eller 100 år.

Fra ide til ferdig produkt

Abelia har hatt med representanter fra KUF og Næringskomiteen til forsknings- og innovasjonsmiljøet på Kjeller. Her kom det tydelig fram at det er enkelte virkemidler som må styrkes for å gjøre det enklere å skape ferdige produkter ut fra forskning. Noe av det viktigste er å øke tilgangen på kapital i nye bedrifters tidligste fase. Dette kan gjøres gjennom å opprette såkornfondordninger for TTOer/inkubatorer, innføre skatteinsentiv for private investeringer i nye vekstbedrifter og øke verifiseringsmidler gjennom Forskningsrådets FORNY 2020.

Les mer om besøket her

Kampen om de beste hodene

Abelias medlemsbedrifter er også gode representanter som viser hvor viktig det er med kunnskap. Kan vi ikke konkurrere på pris, må vi konkurrere på kunnskap. Vi må være best og ha tilgang på den aller ypperste kompetansen. Skal norske IKT-bedrifter overleve i en stadig tøffere global konkurranse må de til enhver tid ha tilgang på den beste kompetansen. Vi må satse langt sterkere på læring i de 40 årene vi står i jobb. Vi har til nå satset nesten alle ressurser på de 17 årene vi tilbringer i utdanningssystemet. Medarbeidere med høy kompetanse som stadig videreutvikles er en forutsetning for å sikre at Norge henger med, hvis ikke sluttpakker skal bli normalen for 40-45-åringer.

Du finner mer om Abelias innspill her: "Når indarane kjem"

Abelias medlemmer

Abelia har også mange spennende medlemsbedrifter som er verdt et besøk. Her kan blant annet nevnes forskningsinstitutter rundt om i landet som bidrar med avgjørende kunnskap innenfor sine områder. Vi har private skoler som er positive bidragsytere i sine lokalsamfunn. De er nyskapende og utfordrer de offentlige skolene til å bli enda bedre. Internasjonale skoler er en forutsetning for å tiltrekke internasjonal ekspertkompetanse til norsk næringsliv. Samtidig scorer skolene høyt både på offentlige undersøkelser av læringsmiljø og på de nasjonale prøvene. 

Her kan du lese mer om Children's International School

Vi har IT-selskaper som i 2013 har tatt av voldsomt på børsen. Vi har StartUps som skaper Norges fremtid, og bedrifter som jobber med å utvikle morgendagens løsninger for "pasientenes helsevesen". Til sammen utgjør dette fremtidens kunnskapsbaserte Norge. Vi vil gjerne ha besøk av regjeringen som er opptatt av kunnskap, så velkommen skal dere være!