- Globalisering er både en trussel og en mulighet, sier Paul Chaffey, leder for Abelia, foreningen for kunnskapsbedriftene.
- Det er oppmuntrende at bedrifter som lykkes med å flagge ut enkeltoppgaver også øker bedriften innenlands.
Denne uken samles ledende forskere og bedrifter for å diskutere hvordan utflaggingsutfordringen skal møtes.

Kunnskapsbedrifter kommer etter industrien

Norske bedrifter har lenge plassert produksjonsoppgaver utenfor landets grenser. Fabrikker i Asia og Øst-Europa har i stigende grad utført produksjonsoppgaver for norske bedrifter. Nå kommer tjenestesektoren etter. India har lenge vært kjent for å kunne utføre IKT-oppgaver, og mange norske firmaer har betydelig aktivitet i India. I de nærmeste årene kommer kampen om tjenesteoppgavene til å bli stadig hardere. Kina satser hardt på sitt utdanningssystem og kan etter hvert gjøre mer enn å produsere. Russland og de baltiske land satser på tjenester. Men også vestlige land, som Irland satser hardt på å tiltrekke seg tjenesteoppdrag.
- Globaliseringen er en toveis prosess. Norske myndigheter og bedrifter må møte globaliseringen offensivt og positivt. Høy kompetanse, høyt utdanningsnivå og gode rammebetingelser for kunnskapsbedrifter er en nøkkel til å delta i den globale utviklingen, mener Chaffey.

Tusenvis av jobber

Undersøkelser fra Danmark viser at så mye som 700 000 arbeidsplasser innenfor tjenestesektoren i teorien kan flagges ut. Beregninger fra Tenketanken Fremtidens Vækst viser at over halvparten av tjenestebedriftene har lagt deler av sine oppgaver ut av bedriften, og stadig flere legger de til utlandet.

Det fins ikke norske tall for utflagging av arbeidsplasser. Abelia tror tallene fra Danmark er overførbare til Norge: Næringsstrukturen i Norge og Danmark er ganske lik, med mange små og mellomstore bedrifter. Lønninger og andre produksjonskostnader er også høye i både Danmark og Norge.
- Norge står overfor de samme utflaggingsutfordringene som Danmark, sier Chaffey.

Utflagging er ikke enkelt

Forskere ved Universitetet i Oslo har fulgt norske bedrifters forsøk på å utflagge sine tjenester over flere år. Erfaringene viser at norske bedrifter som forsøker å utflagge arbeidsoppgaver støter på mange problemer: Kulturforskjeller, språkforskjeller, forskjeller i hierarki, og manglende oppfølging er noen av problemene norske bedrifter har støtt på.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842