Alle spør seg hva vi skal leve av i framtiden. Ingen vet nøyaktig hvordan bransjer og bedrifter vil utvikle seg, men vi vet at en viktig del av svaret ligger blant Abelias medlemmer - kunnskapsbedriftene. Vi har derfor spurt de som har skoen på, om hvor den trykker. Svarene bør glede vår nye Kunnskaps-statsminister, for de samsvarer godt med oppskriften Erna Solberg har presentert velgerne, gjennom å sette kunnskap, forskning og innovasjon øverst på sin dagsorden.

I de tøffe regjeringsforhandlingene Erna Solberg nå leder sender vi med henne en huskeliste som vil gi nye ideer og bedre løsninger:

Erna Solberg har ved flere anledninger sagt at hun har ambisjoner om at vi skal utvikle universiteter i verdensklasse. Abelia mener at mye av svaret handler om å stimulere til bedre kvalitet og relevans i høyere utdanning gjennom å innrette finansieringen slik at den stimulerer til bedre arbeidsdeling, internasjonalisering, bedre studieprogresjon og lavere frafall i utdanningene.

Erna Solberg har tatt til orde for å styrke næringsrettet forskning, ved blant annet å utvide SkatteFunn-ordningen som gjør at bedriftene kan få lavere skatteutgifter dersom de investerer i forskning, og styrke bevilgningene til næringsrettede doktorgradsstillinger. Nå forventer vi at dette følges opp raskt. Vår internasjonale konkurranseevne er avhengig av at vi klarer å bygge mer kunnskap inn i de produkter og tjenester som norske bedrifter leverer til verdensmarkedet. Vi kan ikke være billigst, vi må være bedre enn de vi konkurrerer med.

Et økende behov for fleksibilitet kjennetegner både arbeidstakere og arbeidsgivere. Derfor må arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid mykes opp. Ikke for at folk skal jobbe mer, men for at de skal kunne jobbe mer fleksibelt. Dette er en sak der de borgerlige partiene har vært tydelige gjennom valgkampen, og nå ser vi fram til å se en oppfølging i en ny regjeringserklæring.

Offentlige anskaffelser skal fremme mer innovative løsninger. Forskning og innovasjon må være et tildelingskriterium i offentlige anbudskonkurranser der dette er relevant, og regelverket for offentlige anskaffelser må forenkles.

Norge trenger en strategi som sikrer at vi til enhver tid har en arbeidstokk med så relevant og høy kompetanse som mulig. Videre må det på plass tiltak som stimulerer til investeringer i medarbeidernes kompetanse gjennom å redusere i personbeskatning ved arbeidstakeres investeringer i egen kompetanse eller etablere en ”KompetanseFUNN-ordning” for å stimulere til kompetanseutvikling i bedriftene.

Vi er glade for at vår neste statsminister har satt de sakene vi er mest opptatt av øverst på sin egen dagsorden og vi bidrar gjerne til å hjelpe til med å gjøre ord til handling.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 20. september

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153