Teknologi- og kunnskapsbedriftene møter 2014 med optimisme. De ser større muligheter for vekst enn de fleste andre bransjer.  IKT-sektoren skiller seg spesielt positivt ut. De forventer mindre problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft enn de gjorde for noen måneder siden.

Sysselsettingsanslagene for 2014 til ulike bransjer viser en meget interessant utvikling. Mens industrien i 1. kvartal 2014 forventer en moderat nedgang på -0,5 % (-0,2 % i siste kvartal 2013), er forventningene innenfor IKT meget positive: Her antas det at veksten i sysselsettingen blir hele 4 %. Dette er også en markert fremgang fra 2,5 % i forrige kvartal.

En avgjørende forutsetning for å kunne øke bemanningen, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Også her kommer IKT ut som en av de mest optimistiske bransjene. Kun 28 % av bedriftene som inngår i undersøkelsen sier dette er et problem, en nedgang fra 30 % i forrige kvartal. Dette betyr at IKT forventer mindre problemer på dette området enn f.eks. industrien, reiseliv og byggevirksomheter. Årsaken ligger nok i stor grad i vurderingen av markedsutsiktene i 2014. Blant alle bedriftene som inngår i utvalget var det en overvekt på 16 prosent som hadde positive forventninger til markedsutviklingen i 2014. Blant IKT-bedriftene var overvekten hele 35 prosent, bare slått av fiskeri og havbruk med 40 prosent.

- Tallene for kunnskapsnæringen er positive isolert sett. Både næringslivet og offentlig sektor vil ha et kontinuerlig behov for tjenester som kan bidra til omstilling, effektivisering og økt produktivitet. Kunnskapsnæringen kan i tillegg bidra til å øke robustheten i økonomien gjennom at kunnskapsbedrifter kan vende seg mot det norske arbeids- og samfunnslivet som helhet og ikke er begrenset til enkelte bransjer, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

- Abelia deler samtidig NHOs bekymring for uroen i næringslivet for øvrig. Kostnadsnivået i Norge ligger betydelig høyere enn i de land vi konkurrerer med. Det er derfor viktig med et moderat lønnsoppgjør i år. Konkurranseutsatt norsk næringsliv, og dermed norske arbeidsplasser, er avhengig av mer moderat lønnsvekst fremover. Kunnskapsnæringen, som tilbyr tjenester til og bidrar til verdiskaping i andre virksomheter, er avhengig av at hele næringslivet går bra, også på lengre sikt, sier Haugli.

Alle tall i økonomibarometeret finnes her

Les også intervju med Håkon Haugli i E24

Håkon Haugli presenterte også tallene på Dagsnytt 18 torsdag 6. mars

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153