Hvilket tema skal du snakke om på Abelias årskonferanse?

Jeg skal snakke om disruptive skift og hva dette betyr for oss i Nemko. Jeg tolker disruptive skift i denne sammenhengen som en grunnleggende endring i markedet eller i virksomhetens betingelser som fremtvinger nye måter å arbeide på. For Nemko som norsk virksomhet med global tilstedeværelse, handler dette særlig om kampen for å opprettholde konkurransekraft på en internasjonal arena. Det norske kostnadsnivået fremtvinger effektivitet på en måte som stadig utfordrer oss. De internasjonale selskapene vi konkurrerer med har tilgang på ressurser på et nivå langt utenfor rekkevidde for oss. Vi må være smartere og raskere.

Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstillingen?

1) For Norge ser jeg ser store muligheter i havbruk og produksjon av matvarer basert på havbruk. Dette fordrer på samme måte som i oljeindustrien at det satses på forskning og utvikling innenfor dette området. Jeg mener også at det store etterslepet innen infrastruktur og bygg må tas tak i - det må være lett for folk og bedrifter å kommunisere og forflytte seg.

2) Forskning og utdanning av høy kvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling – vi må slutte å snakke om høy utdanning som noe negativt

3) Vi må venne oss til en lavere lønnsstigning over tid.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne – men som snart vil bli utdatert?

Oi – vanskelig å spå om fremtiden – og ofte svært uklokt. Som antropolog vet jeg at disruptive skift ofte fører med seg konsekvenser ingen har kunnet forutse, og ikke alle positive.

Grete Aspelund er en av flere spennende innledere du møter på Abelias årskonferanse 20. august. For mer informasjon og påmelding, klikk her. Delta i debatten på sosiale medier med emneknaggen #abelia15.

Kontaktperson Christine Korme

christine.korme@abelia.no

+ 47 918 25 519