Hvilket tema skal du snakke om på Abelias årskonferanse? 

Jeg skal snakke om Oslo kommunes satsing på velferdsteknologi.

Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstillingen?

For å ruste Norge best mulig for fremtiden mener jeg det er helt avgjørende å satse på utdanning og forskning samt næringsrettet innovasjon. Norske bedrifter er avhengig av gode rammevilkår, og jeg mener det er bra at regjeringen satser så tungt på samferdsel og å lette skattetrykket. Jeg vil også særskilt trekke frem betydningen av å satse på digitalisering og velferdsteknologi i offentlig sektor. Både fordi det gjør hverdagen enklere, men også fordi det kan medvirke til forenkling, effektivisering og kostnadsbesparelser

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne - men som snart vil bli utdatert?

E-post.

På vår årskonferanse i morgen møter du, i tillegg til Eirik Lae Solberg, en rekke spennende innledere. Det er fortsatt et fåtall plasser igjen, for mer informasjon og påmelding, klikk her.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025