Hvilket tema skal du snakke om på Abelias årskonferanse?

Jeg skal snakke om hvordan finansbransjen står foran store endringer med økende konkurranse både fra eksisterende aktører, nyetablerte banker, konvergerende bransjer og teknologistartups. Jeg vil gå gjennom hvilke trender som underbygger disse endringene, og hvilke muligheter og utfordringer bransjen står foran de neste 5-7 år.

Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstillingen?

Jeg tror ikke det finnes noen silver bullet for å løse omstillinger, og det er derfor vanskelig å peke på tre konkrete tiltak. Omstillingsarbeid er for meg summen av mange små steg, og noe av det vi kan gjøre for å sikre at vi går i riktig retning er å:

1. Etablere en tydelig visjon for hvor vi skal, slik at vi alle trekker i samme retning. Norge er et lite land, og vi kan ikke bli best på alt. Vi må peke ut noen tydelige områder der vi kan være best. FinTech og EdTech er eksempler på to spesialiserte områder der vi har et godt utgangspunkt for å hevde oss i en global konkurranse.

2. Sikre at vi har riktig kompetanse for å komme oss dit vi skal. Hvert enkelt lille steg vil kreve spisskompetanse innen for en rekke fagfelt. Digitalisering handler om mer enn systemstøtte og modernisering av eksisterende prosesser. Min personlige definisjon av digitalisering er når teknologien bidrar til å skape nye forretningsmodeller eller endre grunnleggende forretningsmodeller uavhengig av hvordan det ble gjort før.

3. Erkjenne at vi allerede står i fare for å bli digitale sinker. Norge har ligget langt fremme når det kommer til digitalisering av en rekke områder både innen offentlig og privat sektor. Harvard Business Review rangerte nylig en rekke land iht. hastigheten på digital utvikling, og plasserte Norge i kategorien for land som har historisk ligget langt fremme, men viser tydelige tegn til stagnasjon. Det holder ikke å sitte og være tilfreds med hva vi har fått til de siste 20 årene, men fokus må ligge på hva vi skal gjøre de neste 10. Denne erkjennelsen er essensiell for å komme oss best mulig gjennom en digital omstilling.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne – men som snart vil bli utdatert?

Jeg tror vi vil se tilbake på dagens generasjon av tingenes internett på samme måte som vi ser tilbake på de første mobiltelefonene. Vi har kun har sett begynnelsen av utviklingen innenfor tingenes internett. Gartner anslår at det i 2015 er 5 milliarder oppkoblede enheter i 2015, og at dette vil firedobles innen 2020. Kombinert med telemetri og maskinlæring basert på massive mengder data vil dette potensielt revolusjonere utviklingen av medisinsk teknologi, smarte hjem, bil- og forsikringsbransjen for å gi noen eksempler.

Christoffer Hernæs er en av flere spennende innledere du møter på Abelias årskonferanse 20. august. For mer informasjon og påmelding, klikk her. Delta i debatten på sosiale medier med emneknaggen #abelia15.

Kontaktperson Christine Korme

christine.korme@abelia.no

+ 47 918 25 519