Hvilket tema skal du snakke om på Abelias årskonferanse?

Jeg skal snakke om rolleinnovasjon. Det er innovasjoner hvor man våger å tenke nytt på rollen som kunde eller bruker på den ene siden, og ansatt på den andre. I finanssektoren har denne typen innovasjoner vært en nøkkel til sektorens fremragende produktivitetsvekst. Finansnæringen har hatt en firedobling av produktiviteten fra 1990 og frem til nå. I offentlig sektor er potensialet stort for rolleinnovasjon.

Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstillingen?

1. Rolleinnovasjoner er innovasjoner som har muliggjørende teknologi som ingrediens, men som setter mennesket i sentrum. Satsningen på denne typen konseptutvikling bør styrkes i virkemiddelapparatet. I denne sammenhengen er innovasjon i offentlig sektor vesentlig. Til tross for fundamentale forskjeller mellom offentlig og privat sektor, tror jeg privat sektor har viktige innovasjonserfaringer som offentlig sektor kan lære av. Et styrket samspill mellom offentlig og privat sektor vil kunne bidra til det.

2. Til nå har vi tatt det med stor ro når Norge scorer dårlig i internasjonale innovasjonsindekser.  Vi har uansett opplevd en formidabel velstandsvekst. Oljesektoren har investert opp mot ni ganger som mye som resten av Fastlands-Norge til sammen. Det vil bli krevende å finne én sektor som i sin helhet kan erstatte olje. Fremtidens næringsliv vil måtte bli mer differensiert og mindre todelt enn dagens. Da må vi løfte innovasjonsevnen i bedriftene generelt, i større grad enn hva er tilfellet i dag. Vi har gode innovasjonsvirkemidler rettet inn mot bedriftene, men ser vi på resultatene så langt trenger disse å styrkes.

3. Kunnskap vil være avgjørende for hvordan vi lykkes med omstillingen vi står overfor. Samtidig står undervisnings- og utdanningsfeltet ovenfor store endringer. Skiftet dreier seg delvis om innholdet – basert på nye kunnskaps- og ferdighetsbehov i fremtidens arbeidsliv. I tillegg handler det om undervisningsform og nye pedagogiske tilnærminger, muliggjort av teknologi. Myndighetene bør legge til rette for at denne endringsreisen kan gjøres mest mulig effektiv.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne – men som snart vil bli utdatert?

Det er nærliggende å tenke på teknologier som er overtatt av smarttelefonen: kompaktkameraet, mp3-spilleren, radioen, ebokleseren, den etterinstallerte GPSen i bilen og kanskje snart lommeboken.

Løfter vi blikket over til TVen, vil vi kunne se store endringer. Det oppleves moderne å sette på 3D-briller og se 3D-film i egen stue i dag. 3D-brillene er nok utdaterte om noen år. Da ser vi brilleløs 3D, og vi bruker antagelig heller ikke fjernkontroll. Skjermen kan styres av håndbevegelser – tenk Kinect – eller tale. Mens vi er i gang har vi kanskje også kvittet oss med ledningene. Allerede nå finnes det trådløs ladning for digitale enheter, og selskapet WiTricity har utviklet trådløse ladematte for elbiler. Når jeg først nevner elbiler er det fristende å spørre seg som forbrenningsmotoren vil bli utdatert, så snart vi får en god infrastruktur for ladning i Norge. Og vi vil nok heller ikke trenge nøkkel til bilen, eller huset for den saks skyld. Ved hjelp av apper eller biometri vil vi kunne låse oss inn begge steder helt nøkkelfritt.

Tepfers er en av flere spennende innledere som deltar på Abelias årskonferanse 20. august. For mer informasjon og påmelding, klikk her. Delta i debatten på sosiale medier med emneknaggen #abelia15.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153