Hvilket tema skal du snakke om?

Jeg ser frem til å dele noen perspektiver på Norges posisjon i verden, som verdens 27. største økonomi (ref. Verdensbanken juli 2015). Skal en lykkes i dagens globaliserte verden, holder det ikke med å lykkes hjemme. De mest suksessfulle selskapene satser også tungt ute. Jeg vil redegjøre for det taktskifte vi har innledet når det gjelder utenrikstjenestens prioritering av støtte til norsk næringsliv i utlandet. Dette er en av utenrikstjenestens kjerneoppgaver. Vi satser på konkurransekraft, kunnskap og innovasjon, tema som jeg vet er av betydning for Abelia. Videre vil jeg snakke om betydningen av å legge til rette for flere utenlandske investeringer og for at Norge skal være et attraktivt land å investere, studere, forske, arbeide og bo i.

Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstilling?

For det første må vi legge bedre til rette for at norsk næringsliv skal kunne bidra med løsninger på de store utfordringene som verden står overfor.

For det andre må vi satse mer på kunnskap og utdanning. Vi må utnytte kunnskapen og kompetansen vi allerede har, og tiltrekke oss investeringer og de kloke hoder. Det må satses på økt internasjonalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning. Det er her kunnskapsdiplomati kommer inn. Spissen av norsk kompetanse som næringslivet representerer, ulike kunnskapsinstitusjoner, forskningsarenaer, innovasjonsmiljø og hele virkemiddelapparatet må samarbeide tettere og mer målrettet for å øke norsk konkurransekraft.

Norge skal rett og slett være like kjent for forskning, kompetanse og universiteter som for fjell og fjorder i 2040.

For det tredje vil tilrettelegging av et grønt skifte, hvor klima- og miljøutfordringer blir løst i form av ny kunnskap og nye måter å løse gamle utfordringer på, være av betydning. Her skal Norge kunne være en leder, og gripe mulighetene det gir for å kombinere teknologiutvikling og fremvekst av nye arbeidsplasser.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne, men som snart blir utdatert?

Det er vanskelig å spå, men med de store internasjonale endringene som har skjedd de senere årene må vi være forberedt på å møte nye internasjonale rammebetingelser. Den største feilen vi kan gjøre er å tro at alt vil bli ved det gamle. Dette er en av de største utfordringene for Norge og norsk utenrikspolitikk, nemlig å ivareta våre interesser best mulig i en verden som endrer seg raskt.

Utenriksministeren er en av flere spennende innledere du møter på Abelias årskonferanse 20. august. For mer informasjon og påmelding, klikk her. Delta i debatten på sosiale medier med emneknaggen #abelia15.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025