Hva må vi gjøre for at norske bedrifter skal lykkes i en verden der kunnskap, kreativitet og innovasjon betyr mye mer enn før? Dette spørsmålet ble belyst av en rekke engasjerende innledere, fra Arne Jon Isachsen fra Handelshøyskolen BI til dagen ble avrundet i form av en energifylt forestilling av Øystein Wiik om å prestere i sannhetens øyeblikk.

Har vakt oppsikt

Med en bevisst metaforbruk som handlet om attraktivitet vakte konferansen oppsikt i flere medier. At norske bedrifter er attraktive også utenfor landets grenser, er avgjørende for Norges evne til vekst og verdiskaping. I vår verden er det imidlertid ikke utseende, men kunnskap og kompetanse det dreier seg om. Læring i arbeidslivet samt et fremragende utdanningssystem vil være blant fremtidens viktigste konkurransefortrinn.

Her er videoen som vakte oppsikt i flere medier.

Derimot har vi en stor utfordring når det gjelder kompetanse, sier Paul Chaffey. Han påpeker at norske bedrifter møter stadig tøffere konkurranse, og som høykostland er det nesten umulig å konkurrere på pris. – Omtrent uansett hva du produserer i Norge, så er det noen i India eller Kina som kan gjøre det til en brøkdel av prisen. Siden vi ikke kan være billigst, må vi i stedet være best. Derfor er det helt avgjørende at vi nå tar de riktige grepene for å styrke læring i arbeidslivet, sier Chaffey.

Kompetanseutfordring

Mens over halvparten av ansatte i norske virksomheter mener de får brukt kompetansen sin på jobb, opplever bare 20 prosent at arbeidsgiver i stor grad investerer i deres kompetanse. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Abelia. – Dette er ikke godt nok. For at norske bedrifter skal være konkurransedyktige må vi ligge helt i teten på kunnskap og kompetanse. For at all satsingen på utdanning, forskning og innovasjon skal ha noen effekt, må det også skje en kontinuerlig læring på arbeidsplassen, sier Paul Chaffey.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842