Prisen ble delt ut i går kveld. Juryen fremhever i sin begrunnelse at First House har oppnådd "reelle resultater i prosjekter av stor samfunnsmessig betydning". Juryen hadde også lagt vekt på det grundige arbeidet som lå bak de to jobbene som lå til grunn for prisen, på at effektene ville være holdbare og at arbeidet bygget på et solid faglig fundament. Mer om prisen kan du lese her.

Per Høiby holdt en kort takketale der han la vekt på dyktige medarbeidere og meget gode relasjoner til de mange kundene.

Også et annet Abeliamedlem, NOR PR, kan være fornøyd i dag. Partner og medeier Trond Albert Skjelbred vant Juryens pris. Begrunnelsen er å finne i noe så sjeldent som en norsk bok om konsulentrollen, "Hvordan lykkes som konsulent".